ZADAR- Umjesto na Kalelargi, gdje se trebalo održati pripetavanje brodskih kuhara, zbog kiše najavljene u četvrtak ono se seli u dvorište Turističko informativnog centra.

Tamo je danas podignut šator. Zadar je domaćin dvodnevnog obilježavanje pomorstva na nacionalnoj razini koje se održava u povodu sv. Nikole, zaštitnika pomoraca i putnika.
Ono će započeti polaganjem vijenca u more, kako to nalaže tradicija, za sve pomorce koje je more uzelo.
Središnji događaj zbit će se u Pomorskoj školi koja obrazuje pomorce na najsuvremeniji način. Od Ministarstva mora dobili su novaca s kojim su uz vlastite prihode kupili simulator kojeg će predstaviti javnosti.

Na sveučilištu će se održati natjecanje studenata pomorskih fakulteta na temu Kako vidim hrvatsko pomorstvo u narednom petogodišnjem razdoblju. U Arsenalu će biti priređena Svečana akademija s dodjelom priznanja.

Prema programu Ministarstva pomorstva tek u petak bit će Svečano otvorenje Dana hrvatskog pomorstva i unutarnje plovidbe u hotelu Donat. Tamo će održati Konferencija o pomorstvu i unutarnjoj plovidbi. Teme su prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, konkurentnosti brodarstva i luka, digitalizaciji usluga u pomorstvu te rasprava o nautici.