Opća bolnica Zadar dat će u zakup poslovne prostore u novoizgrađenoj zgradi Poliklinike Domu zdravlja i Zavodu za hitnu medicinu. Domu zdravlja iznajmit će se oko 900 kvadrata na prvom i drugom katu Poliklinike, a Zavodu za hitnu medicinu 174 metra četvorna prostora u prizemlju zgrade, najavljeno je na jučerašnjem Kolegiju župana.

Riječ je o formalnoj odluci, budući da će se prostori, u roh bau izvedbi, dati u najam na neodređeno vrijeme po simboličnoj cijeni od jedne kune po metru četvornom, uz obvezu plaćanja režija.

- Davanjem suglasnosti OB Zadar na predloženu Odluku stvaraju se uvjeti za smještaj zdravstvenih ustanova na jednoj lokaciji, a sve kako bi se postiglo optimalnije, racionalnije, a organizacijski i učinkovitije poslovanje zdravstvenih ustanova na području Grada Zadra, a na zadovoljstvo svih pacijenata korisnika zdravstvenih usluga, izvijestio je pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom Nikica Miletić.

- Ponosni smo i sretni dovršetkom ovog kapitalnog objekta za našu županiju. Premještanjem svih zdravstvenih ustanova na jedno mjesto imat ćemo ono što nema niti jedan grad u Hrvatskoj. Ovako će naši sugrađani, ali i turisti u ljetnim mjesecima, doći u Polikliniku i biti raspoređeni tamo gdje trebaju. Obradom u dnevnoj bolnici, bez ulaska u bolnički sustav, smanjit ćemo troškove i poboljšati kavitetu usluga, najavio je Longin.

Općoj bolnici dana je i suglasnost za rušenje postojeće zgrade i izgradnju Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju, te adaptaciju dnevne bolnice Službe za kirurgiju. Natječaj je proveden te je odabrana najniža ponuda od 7,6 milijuna kuna bez PDV-a.

- Ovo je bila daleko najpovoljnija ponuda, očekivao sam da će biti veća, jer radne snage nema i što se više čeka bit će sve skuplje, rekao je župan Longin.