Komemoracija za dr. sc. Martina Glamuzinu, umirovljenoga izvanrednog profesora Sveučilišta u Zadru, koju zajednički organiziraju Sveučilište u Zadru i Odjel za geografiju, održat će se u petak 7. prosinca 2018. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, 2. kat) s početkom u 11 sati.

Profesor doktor Martin Glamuzina preminuo je 22. studenoga 2018. u 77. godini života. Rođen je u Rogotinu, osnovnu školu i gimnaziju završio je u Pločama, a 1967. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, stekao je diplomu profesora geografije. godine.

Od 1996. do 1998. bio je gostujući predavač na Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru.Godine 2003. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora te je obnašao dužnost pročelnika Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru. Autor je preko dvadesetak znanstvenih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu i oko 25 recenzija udžbenika i znanstvenih radova.