Gradski vijećnik Kristijan Kotlar i predsjednik Mjesnog odbora Ričine uputio je priopćenje o komunalnom problemu koji se bez prave reakcije nadležnih danas ponovio.

"Na posljednjoj radnoj sjednici Gradskog vijeća, 18. listopada 2018. godine, upozorio sam Gradsku upravu na preučestala pucanja cijevi u ulicama Braće Miroslava i Janka Perice i Mate Ujevića.

Naveo sam da su cijevi pucale već nekoliko puta u posljednjih godinu dana, što je uzrokovalo otjecanje i velike gubitke vode, stvaranje prometnih gužvi sve dok se cijevi ne bi sanirale, nastala je šteta na okolnoj infrastrukturi, a i nekoliko susjednih kuća trpe štete. Predložio sam da vodovod promijeni očito dotrajale cijevi na tim ulicama u cijelosti, kad se pokazalo da bi krpanje, možda na prvi pogled jeftinija, na kraju mogla biti skuplja opcija.

Kao dodatni razlog za kompletnu izmjenu cijevi, naveo sam da su postojeće cijevi koje pucaju izrađene od materijala salonita, koji je otprije nekoliko godina zabranjen i u EU i u HR kao materijal koji je ne da je otrovan za ljude, već je kancerogen.

Gradonačelnikov odgovor, koji se može sažeti u „cijevi su pucale i pucat će, ali Zadrani piju zdravu vodu" je za mene osobno bio tragikomičan. Iako sam bio skoro pa ismijavan na lokalnoj razini po pitanju štetnih azbestnih cijevi, podsjećam da je jučer u Hrvatskom državnom saboru bila rasprava od štetnosti azbesta.

Danas je vodovodna cijev opet pukla na istom mjestu, ni sam ne znam po koji put. Opet nastaje šteta na okolnoj cestovnoj infrastrukturi, opet susjednim kućama plivaju vrtovi i podrumi. Opet se čestice azbesta, nastale od pucanja cijevi distribuiraju po vodovodnoj mreži.

Obzirom da je Vaš predizborni slogan bio, gospodine Gradonačelniče, „Za Zadar svaki dan", molim Vas da još danas poduzmete sve radnje kako se ovakvi incidenti u budućnosti ne bi događali. Ili smo i dalje na odgovoru „cijevi pucaju i pucat će?!"

 


View on YouTube