Trgovački sud u Zadru odbila je zahtjev Miodraga Lacića, nekadašnjeg vlasnika i direktora Adrije, da se proglasi ništavnom odluka OTP banje, odnosno njezinog prethodnika Dalmatinske banke, o "otuđenju 850 osnivačkih dionica banke tijekom 1994. i 1995. godine", jednako kao i prijedlog za određivanjem zabilježbe spora. Lacić pritom u roku od osam dana mora OTP banci isplatiti naknadu za troška postupka od 143.781,25 kn u roku od 8 dana.

Lacić je protiv OTP banke podnio tužbu zbog otuđenja 850 osnivačkih dionica Dalmatinske banke u vlasništvu Adrije d.d., sve tijekom 1994. i 1995. Kao većinski vlasnik odnosno vjerovnik Adrije d.d., Zadar (sada u stečaju), došao je do saznanja kako je Dalmatinska banka, jednostrano i bez bilo kakvog dogovora otuđila navedene dionice koje su bile u vlasništvu Adrije. Da nije bilo te financijske štete, tvrdi Lacić, do stečaja Adrije nikada ne bi došlo.

OTP je u odgovoru na tužbu ustrajao u tvrdnji da Lacić s tim dionicama, čak i da su sporne, nema nikakve veze, jer on ne predstavlja Adriju d.d. u stečaju. Osim toga, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima 2005. godine dogodila se jedna statusna promjena, tzv. squeeze out ili istiskivanje manjinskih dioničara. U navedenom postupku, upisom odluke o prijenosu dionica u sudski registar, sve dionice manjinskih dioničara prenose se glavnom dioničaru. Predmetne dionice tako još od 1996. ne postoje kao integralni dio temeljnog kapitala tuženika, a i da jesu nakon 2005. dioničar tuženika može biti samo onaj koji je kao većinski dioničar dionice stekao u postupku istiskivanja. Ako netko od dioničara nije zadovoljan s ovom odlukom o istiskivanju, stoje mu na raspolaganju zakonska sredstva za zaštitu njegovih prava. No, društvo Adria d.d., kao navodni imatelj predmetnih dionica, ova pravna sredstva nije koristilo.

Lacić je predložio provođenje dokaza saslušanjem svjedoka, Damira Odaka, Zorislava Vidovića, Stanka Banića, Rajka Zurka, stečajnog upravitelja društva Adria d.d. Dragana Bijelića, Branka Dopuđa, Šime Medića i Rozane Jelić. U podnesku je priložio i odluku Skupštine vjerovnika društva Adria d.d. u stečaju iz prosinca 2017. kojom se odbija njegov prijedlog za podnošenje tužbe protiv OTP banke, nakon čega su stečajni vjerovnici u svoje ime i za svoj račun ovlašteni pokrenuti parnicu. Stoga je promijenio tužbeni zahtjev i zatražio ispletu odštete od 50 milijuna kuna uvećanu za kamate.

Po mišljenju suda tužitelj nije dokazao o kojih točno 850 dionica se radi, na temelju kojeg pravnog posla je došlo do ništetnog raspolaganja na koje raspolaganje se isti poziva u tužbi i tijekom postupka, kada se takav pravni posao dogodio, te između kojih strana je isti bio zaključen. Također je uvažio gore iznesene primjedbe tuženika te je tužbu odbacio a Laciću naložio da plati i troškove postupka.