ZADAR - Župan Božidar Longin donio je odluku o izradi 8. po redu izmjenama Županijskog prostornog plana koje će kao i do sada raditi županijska ustanova Zavod za prostorno planiranje. Potrebu za izmjenama Županijskog plana izrazile su pojedine općine, zainteresirane tvrtke, pojedinci i poduzetnici. Među ostalima, samostan benediktinki Sv. Marije traži planiranjem turističkih zona u sklopu projekta Sv. Benedikt na području Punta Skale za koju imaju zainteresirane investitore.

Odjel za graditeljstvo i prostorno planiranje dobio je i zahtjeve Općine Preko za proširenjem turističke zone Kobiljak (T3)), RB Ulaganja d.o.o.,za planiranjem autokampa na području Općine Povljana, dok je Sunčani otok d.o.o. podnio je zahtjev za planiranjem turističke zone (T1, T2) na području Općine Preko.
Vidučić Petar zatražio je planiranje turističke zone na području Općine Sali). Općine Sv. Filip i Jakov traži ukidanje turističke zone Dubravice (T2)), dok Luke Pošta zahtjeva planiranjem autokampa na području Grada Obrovca.
U postojećem Županijskom planu ucrtan je veliki broj turističkih zona od koji je malo njih zaživjelo. Stoga se na tom području traži najviše izmjena.
Općine Povljana podnijela je zahtjev za izmjenom vrste turističke zone Bas - uz turističko naselje (T2) planirati i autokamp (T3)). Općine Jasenice za izmjenom vrste planirane turističke zone Splovine - uz turističko naselje (T2) planirati i autokamp (T3)). Denis Štulić zahtjeva uvrštenjem čestice u turističku zonu, Grad Nin, a Grada Nina redefiniranjem oblika i uvjeta izgradnje zona turističke namjene). IZ Mjesnog odbora Silba stigao je zahtjev za prenamjenu turističke zone Zaniski (T2) za druge namjene, Grada Paga za preraspodjelu ugostiteljsko-turističkih zona), dok Božidar Belin zahtjev uvrštenje turističke zone Sveti Petar (T2 i T3) u Pagu. Općina Kolan zahtjeva preraspodjelu ugostiteljsko-turističkih i rekreacijskih zona, čiju opravdanost je potrebno razmotriti u kontekstu prethodnih uvjeta.

Iz Županije ostavljaju prostor dodatnih zahtjeva za planiranje zona ugostiteljsko-turističke namjene. Poljoprivredno-uslužne zadruge Krupa koja se bavi stočarstvom želi da se izmjenom plana revidira status farmi. Aktualnim Planom određeno je da se farme ne mogu planirati na područjima određenim kao vrijedan krajolik...
Izmjenama Županijskog prostornog plana treba ispraviti i greške.

Uočeno je da je Proizvodna zona Gorica veličine preko 25 ha, greškom izostavljena iz Plana, pa će se uvrstiti. Izrađivači plana ispravit će i grešku kojom je Sportsko-rekreacijska zona u centru naselja Galovac u ŽP ispala zona sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja.
U reviziju prostornog rasporeda izdvojenih građevinskih područja proizvodne namjene izvan naselja većih od 25 ha zbog omogućavanja izgradnje solarnih elektrana. Za planiranje novih zona inicijativu je dala Hrvatska elektroprivrede d.d.

Puno korekcija bit će za luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene na području Zadsrek županije.