ZADAR- Izborno povjerenstvo, na čelu sa sutkinjom Jadrankom Nižić Peroš objavilo je popis svih lista prijavljenih u roku za izbore Vijeća Mjesnih odbora Grada Zadra.

Prebrojali smo 107 lista koje su predale stranke ali grupe građana predvođenih nezavisnim kandidatima. Izbori će biti u 35 od 37 mjesnih odbora. Nitko se, naime, nije kandidirao za Vijeće Mjesnih odbora na Silbi te na Premudi, dvama pučinskim otocima koji su u sastavu Grada Zadra.

Iz pregleda lista  vidljivo je kako niti za jedan mjesni odbor nije oboren rekord od pet kandidacijskih lista. Na otocima je najlošije stanje s uglavnom jednom kandidacijskom listom nezavisnih nositelja. Interesantne su liste nezavisnih kandidata. U Petrčanima su jedino dvije takve liste koje se natječaju za taj MO. Jedne je nositelj Ivan Plazina a druge Velimir Čubrić koji je i ranije vodio taj MO.
Enio Meštrović ponovno kreće u „osvajanje" MO Bokanjac, a lista Marin Pjaca natječe se za MO Bili brig.  Na lokalnim izborima Boris Marin bio je istaknuti kanidat na listi HSLS-a a na ove izbore za MO Jazine I natječe se  kao nezavisni sa svojom listom, dok će lista koju vodi Niko Marin natjecati se za Plovaniju.
Donosimo objavu lista za koje možete glasati 9. prosinca.

1. MJESNI ODBOR ARBANASI

1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositeljica liste: Rosanda Sertić

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
Nositelj liste: Zvonimir Rogić


2. MJESNI ODBOR BILI BRIG

1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA -MODES
HRVATSKA SOCIJALNOLIBERALNA STRANKA-HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST
NAPRIJED HRVATSKA!- PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
Nositelj liste: Tomislav Zelić

2. BRUNA ESIH- ZLATKO HASANBEGOVIĆ- NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Mijo Džaja

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ- HSP AS
Nositeljica liste : Nada Baričević

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - MARIN PIJACA
Nositelj liste: Marin Pijaca

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
Nositelj liste: Marko Špralja


3. MJESNI ODBOR BOKANJAC

1. BRUNA ESIH- ZLATKO HASANBEGOVIĆ- NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositeljica liste: Marijana Malčić

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
Nositelj liste: Nino Pavić

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - ENIO MEŠTROVIĆ
Nositelj liste: Enio Meštrović


4. MJESNI ODBOR BRGULJE

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
Nositelj liste: Danko Kačanić

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - ROMANO MALETIĆ
Nositelj liste: Romano Maletić


5. MJESNI ODBOR BRODARICA

1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Ante Rubeša

2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU -NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste Klaris Perić

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
Nositeljica liste: Marija Petani

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI -DEMOKRATI- HNS
Nositeljica kandidacijske liste: Marina Polovina

6. MJESNI ODBOR CRNO

1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelji liste: Ivan Živković

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
Nositelj liste: Ivica Grugurović


7. MJESNI ODBOR CRVENE KUĆE

1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA-MODES
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ-NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
Nositeljica liste: Ivanka Bohnec

2. BRUNA ESIH- ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositeljica liste: Jadranka Dunatov

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
Nositelj liste: Davor Strika

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
Nositelj liste: Aden Shala


8. MJESNI ODBOR DIKLO

1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Zvonimir Trošelj

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositeljica liste: Martina Matešić

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Davorin Maštrović

9. MJESNI ODBOR DRAČEVAC

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
Nositelj liste: Šime Radošević


10. MJESNI ODBOR GAŽENICA

1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Budimir Genda

2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU-NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Ante Bobanović

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
NARODNA STRANKA FEFORMISTI-REFORMISTI,
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
Nositelj liste: Pero Kalfić

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Jure Marinović

11. MJESNI ODBOR IST

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA-DRAGAN KOMAĆ
Nositelj liste: Dragan Komać


12. MJESNI ODBOR JAZINE I

1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ- NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Sandi Špaleta

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
Nositeljica liste: Ivana Jakovac

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - BORIS MARIN
Nositelj liste: Boris Marin

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
Nositeljica liste: Suzana Jakovac


13. MJESNI ODBOR JAZINE II

1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Goran Ban

2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU
NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Vedran Frakin

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Nikola Zorić

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - ANTE JURIŠIĆ
Nositelj liste: Ante Jurišić

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Nino Mrčela


14. MJESNI ODBOR KOŽINO

1. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU-NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Ivan Poljaković

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste Mario Medić


15. MJESNI ODBOR MALA RAVA

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Zdenko Simičić


16. MJESNI ODBOR MALI IŽ

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - MLADEN LOVRIN
Nositelj liste: Mladen Lovrin


17. MJESNI ODBOR MALI IŽ - POROVAC

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - RUDOLF DUMIĆ
Nositelj liste: Rudolf Dumić


18. MJESNI ODBOR MASLINA

1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Senad Tokić

2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU
NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Zrinka Džaja
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Zdenka Sršen

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Stanislav Urem

5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - MATE ZORICA
Nositelj liste: Mate Zorica


19. MJESNI ODBOR MOLAT

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Franko Mračić


20. MJESNI ODBOR NOVI BOKANJAC

1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Ivana Miletić

2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Šime Rušin

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Ivan Mijolović

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Željko Vidović


21. MJESNI ODBOR OLIB

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA-BRANKO BONDULIĆ
Nositelj liste: Branko Bondulić

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Denis Pulišić


22. MJESNI ODBOR PETRČANE

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - VELIMIR ČUBRIĆ
Nositelj liste: Velimir Čubrić

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Ivan Plazina


23. MJESNI ODBOR PLOČE


1. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Mate Lukić

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Hrvoje Šarić

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Goran Perović


24. MJESNI ODBOR PLOVANIJA

1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! -PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Mladen Malta

2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU-NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Stipe Bjeliš

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
Nositelj liste: Željko Skukan

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
Nositelj liste: Josip Rogić

 

25. MJESNI ODBOR POLUOTOK


1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA-HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Frane Brajković

2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU- NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Ante Mustać

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆA- HSP AS
Nositelj liste: Iva Dunatov

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
Nositelj liste: Marko Špralja


26. MJESNI ODBOR PUNTAMIKA

1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Davor Šimićev

2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Mladen Meštrović

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Eduard Šimićev
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - NIKO MARIN
Nositelj liste: Niko Marin

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Stanko Pokrovac


27. MJESNI ODBOR RIČINA

1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Kristijan Kotlar

2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Nado Krstić

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Livio Stipčević

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Andrija Jurčević


28. MJESNI ODBOR SMILJEVAC

1. AKCIJA MLADIH- AM
MODERNA DEMOKRATSKA STRANKA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Ante Perišin

2. BRUNA ESIH-ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Mladen Jelinić

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Denis Karlović

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Marijo Jurjević


29. MJESNI ODBOR STANOVI

1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA-MODES
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ-NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
Nositelj liste: Alen Zelenčić

2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Mile Knežević

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI- REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
Nositelj liste: Roland Dukić

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Jure Zubčić


30. MJESNI ODBOR VELA RAVA

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Nedjeljko Ćuća


31. MJESNI ODBOR VELI IŽ

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - SINIŠA KULIŠIĆ
Nositelj liste: Siniša Kulišić


32. MJESNI ODBOR VIDIKOVAC

1. AKCIJA MLADIH -AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA -MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA -MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
Nositelj liste: Dean Tišma

2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Jure Knežević

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Šime Čolak

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositeljica liste: Nera Kurta


33. MJESNI ODBOR VIŠNJIK

1. AKCIJA MLADIH-AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA-MODES
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA-HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST
NAPRIJED HRVATSKA!-PROGRESIVNI SAVEZ-NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS
Nositelj liste: Tino Festini

2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU-NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Tihomir Kocanović

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI-REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ-HSP AS
Nositelj liste: Ante Babić

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Ilija Balta


34. MJESNI ODBOR VOŠTARNICA

1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Neven Petrović

2. BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU - NEOVISNI ZA HRVATSKU
Nositelj liste: Davor Peterko

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA REFORMISTI - REFORMISTI
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Nositelj liste: Marinko Mikić

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: Vladimir Bulić


35. MJESNI ODBOR ZAPUNTEL

1. AKCIJA MLADIH - AM
MODERNA DEMOKRATSKA SNAGA - MODES
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ - NAPRIJED HRVATSKA!
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: Žarko Martedić