U Zračnoj luci Zadar novi je direktor Josip Klišmanić želio provesti novu sistematizaciju radnih mjesta pa je to uradio na jedan posve nov način - objavio natječaj za one koji će to uraditi.
Od direktora aerodroma dobili smo službeno očitovanje iz kojeg proizlazi da je taj posao završen. „Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu "Izrada nove organizacijske strukture društva i sistematizaciju radnih mjesta u Zračnoj luci Zadar" odabran je ponuditelj BDO savjetovanje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, s ponuđenom najnižom cijenom usluge u iznosu od 118.500 bez PDV-a. Ugovor je zaključen 11. svibnja 2018. Godine s rokom za isporuku ugovorene dokumentacije šest mjeseci od dana sklapanja ugovora. To je uredno i izvršeno od strane ponuditelja, navodi se u informaciji direktor Klišmanića.

Kakve je kadrovske promjene radnih mjesta predložila tvrtka iz Zagreba za specifične poslove aerodromskih službi i prateće administracije, to bi se tek trebalo vidjeti. Navodno, neće biti velikih promjena u odnosu na postojeće sistematizacije koje su radile bivše uprave Zračne luke.