Nakon što su skupili sredstva za Udrugu za Down sindrom, organizirali dobrovoljno vađenje
krvi i humanitarno prikupljanje donacija za Udrugu za autizam i potrebite obitelji na
području zadarske župe Srca Isusova, #Entuzijasti će u studenom "uzgajati" brkove koji su
zaštitni znak mjeseca prevencije raka prostate.

Uključivanjem u ovu akciju Košarkaški klub Diadora će dati podršku Ligi protiv raka Zadar
koja već godinama provodi kampanje o svjesnosti, edukaciji i borbi protiv ove opake bolesti.

Ako i Vi želite pomoći kampanju možete to učiniti novčanom uplatom na račun Lige protiv
raka Zadar: IBAN HR2624840081107396307. Sav donirani novac koristi se isključivo za
potrebe onkoloških pacijenata Zadarske županije.

U akciji će sudjelovati svi košarkaši Diadore, a završetak "brkatog studenog" će se na
simboličan način obilježiti zajedničkim brijanjem