Upravni sud u Splitu donio je odluku kojom se zabranjuje tvrtki Bio Svijet i Samostanu sv. Marije u Zadru, kao vlasniku zemljišta, krčenje i sječa šume u Bibinjama.

Javnost su o tome jutros obavijestili iz Općine Bibinje koja je podnijela tužbu radi poništenja rješenja Ministarstva poljoprivrede kojim nekretnina oznake čest. 177/1 k.o. Bibinje ne predstavlja šumu. Nastavak je to borbe protiv projekta Marina Medića koji je zemljište od zadarskih benediktinki dobio na 18-godišnju koncesiju u svrhu izgradnje plantaže rogača. Za tu je investiciju dobio i bespovratna sredstva u iznosu od 8,3 milijuna kuna.

Iz Općine osporavaju projekt tražeći katastarsku izmjenu kojom bi se uvelo da se radi o šumi, a ne o pašnjaku. Njima ta šuma predstavlja "pluća Bibinja" i prirodnu zaštitu od kamenoloma.

- Upravni sud u Splitu je u obrazloženju svoje odluke naveo da je Općina Bibinje kao tužitelj u postupku učinila vjerojatnim da bi sječom šume na nekretnini oznake čest.177/1 k.o. Bibinje nastala nenadoknadiva šteta za sastavnice okoliša, uključivo i čovjeka, zdravlje te živote ljudi koji žive na tom području, navodi načelnik Bruno Bugarija u priopćenju za medije.

Ova privremena mjera stupa na snagu odmah te žalba ne odgađa njezino izvršenje. Obustava sječe trajat će sve do pravomoćnog okončanja upravnog spora kojim se traži poništenje odluke Ministarstva poljoprivrede kojom je utvrđeno da sporno zemljište ne predstavlja šumu.