Trgovački sud u Zadru odbacio je tužbu Blaženka Mrkića iz Zadra, koji je zahtijevao poništenje svih odluka donesenih na glavnoj skupštini Luke Zadar održanoj 31. kolovoza 2017. godine. Ne samo to, Mrkić će zbog visoke vrijednosti spora (50 milijuna kuna) Luci Zadar morati nadoknaditi trošak od 500 tisuća kuna, presudila je sutkinja Terezija Goreta.

Nakon što je na spornoj skupštini utvrđena nazočnost dioničara koji predstavljaju 92 % ukupnog temeljnog kapitala Luke Zadar, Mrkić je prišao predsjedavajućem i predao mu presliku "Odluke o nadopuni privremenog osiguranja zahtjeva za oduzimanjem imovinske koristi", donesenu dana 30. 8. 2017 godine od strane Okružnog suda u Mariboru, u kaznenom predmetu protiv Ljube Pečeta, Franca Ješovnika i dr., a kojom je po Mrkićevom tumačenju zabranjeno društvu Diluculo d.o.o. vršiti pravo glasanja ana Skupštini Luke Zadar te u tom slučaju za takve odluke nema kvoruma.

Predsjednik skupštine je zahtjev odbio s obrazloženjem da se radi o nenadležnosti stranog suda na području RH, da se radi o inozemnoj odluci koja da se ne primjenjuje u RH te da nije proveden postupak priznanja strane sudske odluke.

- Tužitelj je dostavio presliku odluke Okružnog suda u Mariboru na slovenskom jeziku koja nije prihvaćena kao relevantna za održavanje glavne skupštine, s obzirom na to da je ista dostavljena u preslici, na slovenskom jeziku koji nije službeni jezik u Republici Hrvatskoj te predsjedniku glavne skupštine nije razumljiv. Donio ju je slovenski sud te se kao takva ne može primijeniti u Republici Hrvatskoj dok je ne prizna hrvatski sud te dok se isti u izvorniku ne dostavi strankama ili glavnoj skupštini, odgovorili su iz Luke Zadar, što je sutkinja priznala kao valjan argument.

Na Skupštini je potom prihvaćen protuprijedlog dioničara Tihomira Voriha te donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva Luka Zadar d.d. Ona je u skladu s obvezom iz koncesijskog ugovora o ulaganju 215 milijuna kuna do 2025. godine, a budući da je Luka Zadar već u zakašnjenju s ulaganjima, to se moglo napraviti samo dokapitalizacijom društva u suradnji sa strateškim partnerom. Takva odluka, ističu, omogućava svim dioničarima društva, pa tako i Mrkiću, ulaganje razmjerno dosadašnjim ulozima.

- Prema saznanjima tuženika, jedini razlog za pobijanje glavne skupštine društva je pokušaj svojevrsne ucjene tuženika te društva Luxury Real Estate d.o.o. kao strateškog partnera koje planira uložiti znatna sredstva u tuženika, no odbija otkupiti dionice od tužitelja, pa onda ovaj pobijanjem glavne skupštine pokušava stvoriti pritisak kojim bi ga prisilio na otkup njegovih dionica po nerealnoj i višestruko višoj cijeni.

Dokapitalizacijom je omogućen ulazak kineskih investitora, tvrtke Zhongya Holding, a u Nadzorni odbor ušli su Fan Yang, Yongxi Ruan, Yongdong Wu, Jie Bao... Svježi kapital bit će iskorišten za modernizaciju luke, kako bi ona u skoro vrijeme preuzela na sebe dio kineske robe koja se sada iskrcava u slovenskom Kopru.

Kako se došlo do sudskog troška od 500.000 kuna?

- Tuženiku je s obzirom na vrijednost predmeta spora te s obzirom na uspjeh u parnici, sukladno Tbr.7 i 9. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad priznat trošak sastava odgovora na tužbu u iznosu od 100.000 kuna, trošak zastupanja na ročištima glavne rasprave od 4. srpnja 2018. i 18. rujna 2018. po kvalificiranom punomoćniku (dva puta po 100.000 kuna), sastav obrazloženog podneska u iznosu od 100.000 kuna, što uvećano za troškove PDV-a iznosi 500.000,00 kuna, dosudila je Goreta.

Luci Zadar ipak nije priznat popisani trošak troška zastupanja na ročištu objave u iznosu od 500 kuna, budući da se po ocjeni ovog suda presudom priznaje trošak nastao do zaključenja raspravljanja, kao ni popisani trošak sudske pristojbe u iznosu od 2.500 kuna.