Četvrta Međunarodna konferencija "Strani jezici i turizam" održat će se 8. i 9. studenog na Sveučilištu u Zadru, Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti. Konferencija se održava u Novom kampusu, kako se naziva prostor bivše vojarne gdje se nalazi taj sveučilišni odjel.

Tematska područja:

Jezici i kulture u kontaktu
Strani jezici i mediji u turizmu
Metodički pristupi u nastavi stranih jezika
Kognitivni aspekti jezika turizma
Prijevodi i pogreške u stranom jeziku turizma
Jezik, identitet i turizam
Jezik za posebne namjene u odnosu na opći jezik
Sociološki i kulturološki aspekti jezika za posebne namjene
Komunikološki aspekti jezika za posebne namjene
Korpusna lingvistika i podučavanje stranog jezika
Sredstva i metode u jeziku turizma
Primjena lingvistike u razvoju turističke kulture
Književnost i turizam
Analiza potreba u jeziku turizma
Interdisciplinarni pristup u podučavanju stranih jezika turizma
Novi pristupi u nastavi stranih jezika turizma
Ostale relevantne teme za jezik i njegovu ulogu u turizmu.


Knjiga sažetaka bit će pripremljena za samu konferenciju, a Zbornik radova objavit će se nakon konferencije.