Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u čijem je sastvu odnedavno i dr. Dario Nakić, donio je dvije odluke koje bi trebale biti u interesu građana.

Zbog smanjenja lista čekanja HZZO ugovara dodatne postupke MR-a, CT-a, PET/CT-a i uroterapije kod djece

Radi smanjenja lista čekanja, prema uputi Ministarstva zdravstva, za razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca ove godine, HZZO ugovara dodatne postupke uroterapije s biofeedbackom kod djece, magnetne rezonance (MR), kompjuterizirane tomografije (CT) i PET/CT dijagnostike.
Ugovoreno je sveukupno dodatnih 5830 postupaka MR-a za gradove Čakovec, Split, Rijeka, Osijek, Zabok, Zagreb, Šibenik i Karlovac (za studeni 2815 postupaka MR-a, te za prosinac 3015 postupaka MR-a).
Ugovoreno je 500 dodatnih postupaka CT-a za Split (250 postupaka za svaki mjesec).
Za studeni i za prosinac ugovoreno je dodatnih 120 postupaka uroterapije s biofeedbackom kod djece za Zagreb (po 60 postupaka svaki mjesec).
Ugovoreno je i dodatnih 1600 postupaka PET/CT-a, 800 za studeni i 800 za prosinac (sveukupno 560 postupaka za Zagreb, te sveukupno 1040 postupaka za gradove Osijek, Split i Rijeku).
Upravno vijeće HZZO-a donijelo je odluku o osiguravanju dodatnih sredstava za provođenje spomenutih postupaka. Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Financijskom planu HZZO-a za 2018. godinu i u projekciji za 2019. i 2020. godinu. Ugovaranje dodatnih postupaka osigurava se dostupnost i kontinuiranost zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZO-a.


HZZO financira pripravnički staž za 24 doktora medicine
Upravno vijeće HZZO-a donijelo je odluke temeljem kojih će se financirati pripravnički staž za 24 doktora medicine u zdravstvenim ustanovama.
Donesena je i odluka o raspisivanju novog javnog natječaja za financiranje pripravničkog staža na koji će imati mogućnost javiti se doktori medicine, doktori dentalne medicine, magistri farmacije i magistri medicinske biokemije i laboratorijske medicine za provođenje pripravničkog staža u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika.