ZADAR- Grad Zadar je danas objavio ponovljeni natječaj za izvođenje radova na Providurovoj palači procijenjene vrijednosti 28.3 milijuna kuna bez PDV-a.

Prvi natječaj je poništen zbog previsokih ponuda građevinskih tvrtki u odnosu na troškovnik. Uređenje i nova namjena Providurove palače uz revitalizaciju dijela bedema dio su EU projekta „Zadar baštini".
Za projekt bedema Grad Zadar je uz kašnjenje od 7 mjeseci nedavno dobio građevinsku dozvolu. Procijenjena vrijednost tog posla je 19.2 milijuna kuna, a predviđeni rok za izvođenje 12 mjeseci.
U Odjelu za EU fondove, koji je za ta dva projekta dobio 57 milijuna kuna iz EU fondova, dok će se razlika investicija pokrivati iz Gradskog proračuna, očekuju da bi radovi mogli početi u veljači 2019.

Tim projektom Zadar bi dobio uređenu šetnicu na Muraju na kojem više neće biti parkiranja a niti prometa. Osnova tog projekta je kameni nogostup, nova podloga na kolniku koji će ostati kao alternativu za interventni promet. Projektom se on ukida jer je Muraj osmišljen kao šetnica s novom komunalnom opremom (ogradom od kovanog željeza umjesto drvene), osvijetljeno mjesto kulturnih događanja namijenjenih građanima i naravno, turistima.
Kako će se upravljati Murajem i kakva će biti njegova komunalna namjena, to je stvar gradske politike. Za sada je izvjesno da će biti dostava kao i sada na proširenju za Tržnicu ali organizirana u vremenu kada je određena dostava za povijesnu jezgru. Kućica od Tržnice povezana je s liftom pa se neće ukloniti kako nam je prvotno rečeno već bi se trebala kamuflirati.