Županijska lučka uprava Zadar pokrenula je projekt sanacije obalnih zidova te projekt postavljanja pontona, na lučkom području luke otvorene za javni promet  u Pagu.

Zahvat će u potpunosti biti  financiran od strane Županijske lučke uprave Zadar s 2.390.416,30 kuna, što uključuje sanaciju obalnih zidova te 1.342.224,00 kuna za radove postavljanja pontona.  Županijska lučka uprava Zadar  izabrala  je na natječaju  PGP d.o.o. Zagreb za saniranje obalnih zidova dok će radove postavljanja pontona izvoditi Jadranski ronilački servis (cijene su izražene bez PDV-a) iz Šibenika. Oba izvođača već su se dokazala u poslovima kojih je nositelj ŽLU.

Nadzor je  povjeren tvrtki Block- projekt, zadarskog arhitekta Željka Predovana.

Ovim radovima će se poboljšati iskorištavanje lučkog prostora predmetne luke, sigurnost  te će se  povećati kapacitet luke.