U srijedu je održana konstituirajuća sjednica Skupštine Obrtničke komore Zadarske županije. 

Nakon isteka četverogodišnjeg mandata u tijelima Komore, obrtnici su putem svojih matičnih udruženja u Zadarskoj županiji kandidirali svoje predstavnike u tijela Komore. Za Predsjednika Komore, po prijedlogu Upravnog odbora, ponovno je imenovan Stjepan Knežević, dok su za potpredsjednike izabrani Ante Lukačić i Emilijo Bajlo.

Sukladno Odluci o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore, Komora ima pravo da kandidira svoja tri predstavnika u Skupštinu Hrvatske obrtničke komore. Prijedlozi za kandidate su Stjepan Knežević, Mladen Malta i Ante Lukačić. Po funkciji Knežević je i član Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore. Za izbor predsjednika Hrvatske obrtničke komora, od stane Skupštine Komore predložen je Dragutin Ranogajec, dosadašnji predsjednik HOK-e. Svi navedeni kandidati jednoglasno su prihvaćeni od članova Skupštine te će isti obnašati svoje funkcije najduže do 20. listopada 2022. godine.

Za članove Skupštine Komore kandidirani su sljedeći obrtnici iz svojih matičnih udruženja:

- predstavnici Udruženja obrtnika Zadar:

1. Vladimir Šarunić / turistički obrt

2. Mladen Malta / trgovački obrt

3. Davor Hofman / uslužni obrt

4. Dinko Adžić / graditeljski obrt

5. Neven Vitlov / ribarski obrt

6. Neven Glavić / proizvodni obrt

7. Emilijo Bajlo / prijevoznički obrt

8. Vesna Parić / uslužni obrt

9. Danijela Rimanić / uslužni obrt


- predstavnici UO Biograd:

10. Josip Smoljan / trgovački obrt

11. Slavica Eškinja / ugostiteljski obrt

12. Bruna Vojvodić / ribarski obrt

13. Stipe Bunja / ugostiteljski obrt

14. Goran Ugrinić / uslužni obrt

 

- predstavnici UO Pag:

15. Ante Maržić / trgovačko-uslužni obrt

16. Mira Vukadin / trgovačko- turistički obrt

17. Ismet Seferagić / ugostiteljski obrt


- predstavnici UO Benkovac:

18. Tomislav Glavić / poljoprivredni obrt

19. Mirjana Vrsaljko / uslužni obrt

Za Upravni odbor Komore imenovani su predsjednici udruženja obrtnika:

1. Mladen Malta - predsjednik UO Zadar

2. Ante Lukačić - predsjednik UO Zadar

3. Andreja Bukša - predsjednik UO Zadar

4. Tomislav Glavić - predsjednik UO Zadar

5. Emilijo Bajlo - po prijedlogu Predsjednika Komore.


Za Nadzorni odbor Komore imenovani su:

1. Vesna Parić / knjig. obrt

2. Marijana Lukačić / knjig. obrt

3. Josip Kulaš / knjig. obrt