ZADAR - U sklopu jednog od EU projekata u kojem sudjeluje Grad Zadar, pokušat će se riješiti komunalni problem otpada „gradskih" otoka tako što će se na Istu postaviti mobilna mini kompostana za biorazgradivi otpad. Kompost se koristiti u poljoprivredi pa će se vidjeti je li to rješenje za raštrkane zadarske otoke.

Iako se radi o projektu prekogranične suradnje s Italijom, Grad Zadar je nositelj projekta od dvije godine. Uz 15 posto vlastitog udjela, Grad Zadar će dobiti 145 tisuća eura od ukupne vrijednosti projekta koja je 1.5 milijuna eura, najavio je pročelnik za EU fondove Šime Erlić, jučer na kolegiju gradonačelnika.  

Projekt se zove„NETWAP". U njemu će sudjelovati i Institut Ruđer Bošković koji će mjeriti mikroplastiku u moru zajedno sa stručnjacima iz Italije. To će se raditi kako bi se utvrdilo podrijetlo te plastike u Jadranskom moru te preventivno djelovati, naveo je Erlić. 

Za drugi EU projekt, kojem je nositelj Grad Zadar, odobreno je 2 milijuna kuna, a primjenjivat će se u kulturi. Rijetki su natječaji iz Europskog socijalnog fonda na koji smo aplicirali u suradnji s Koncertnim uredom, kazao je pročelnik za EU fondove.

Radit će se na partnerskom odnosu gradske vlasti na jačanju nezavisne kulturne scene koja bi se osposobila za korištenje i upravljanje budućim Centrom za mlade. Konkretno bi se novac trošiti na radionice, tribine, sufinanciranje udruga i njihove izvedbe kulturnog programa poput KvartArta.