Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Zadru, HEP zbog povrede prava starijem Zadraninu mora isplatiti odštetu u iznosu od 379.177,44 kn kao i troškove sudskog postupka od 20.312,50 kuna.

Sud je utvrdio da je sadržaj odredaba članka Kolektivnog ugovora za Hrvatsku elektroprivredu i Pravilnika o radu HEP-ODS diskriminirajući u odnosu na tužitelja kao pripadnika dobne skupine zaposlenika starijih od 63 godine i 6 mjeseci.

Djelatnicima HEP-a 2016. godine ponuđeno je sklapanje novog izmijenjenog ugovora o radu te je istom ponudom određeno da ako u navedenom roku ne dostave potpisani Sporazum i Ugovor o radu, smatrat će se kako nisu prihvatili ponudu te će u tom slučaju poslodavac pristupiti otkazivanju ugovora o radu s ponudom novog izmijenjenog ugovora o radu, osim u slučaju da u trenutku otkazivanja radnik ispunjava uvjete iz Kolektivnog ugovora za HEP, odnosno ako je navršio 63,5 godina života. Drugim riječima, radnici koji su mlađi od 63,5 godina imaju mogućnost potpisati novi sporazum i ugovor o radu ili prihvatiti otkaz te ostvariti pravo na otpremninu. Ovakvu mogućnost izbora povoljnije materijalne opcije, odnosno prava na otpremninu, tužitelj nije imao jer je imao navršenih 63,5 godina života.

HEP na sudu nije naveo zbog čega je uopće uvedeno „ograničenje" u dobi u odnosu na otpremninu i zbog je to ograničenje upravo u 63,5 godina života radnika. Isto tako, drugačijom sistematizacijom Zadranin, zaposlen u Službi za tehničke poslove Elektre (Odjel za investicije), doveden je u poziciju da uopće ne radi na poslovima na kojima je prije radio.

- Bez obzira na to što tužitelj nije potpisao sporazum o prestanku ugovora o radu ni novi ugovor o radu, tužitelj se na platnim listama vodio kao radnik Odjela za realizaciju investicijskih projekata, iako nije potpisao ugovor o radu za obavljanje poslova tog radnog mjesta. Opravdano se može postaviti pitanje zbog čega je tužitelju ponuđen ugovor o radu za radno mjesto u Odjelu za realizaciju investicijskih projekata ako je i bez potpisivanja tog ugovora tužitelj svejedno „raspoređen" upravo na to radno mjesto. Dakle, iz navedenog je razvidno kako tuženik različito tretira radnike koji su mlađi od 63,5 godine, od onih koji su navršili tu dob i stariji su, stoji u obrazloženju suca Tomislava Bage koji je HEP-u naložio da tužitelju isplati imovinsku štetu uzrokovanu povredom prava na jednako postupanje, i to isplatom novčanog iznosa u visini otpremnine.