Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Kanade u Republici Hrvatskoj i Ured gradonačelnika Grada Zadra suorganizatori su predavanja kanadskog profesora Payama Akhavana pod nazivom „Multikulturalnost u doba promjena", koje će se održati u petak, 12. listopada 2018. godine, s početkom u 14.00 sati, u Koncertnoj dvorani Kneževe palače.

Prof. Akhavan s Pravnog fakulteta na Sveučilištu McGill uvaženi je kanadski aktivist za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, stručnjak za međunarodno pravo i bivši odvjetnik u braniteljskom timu generala Ante Gotovine na Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu.

S obzirom na ratna zbivanja koja su dovela do rekordnog broja raseljenih osoba kojima je potrebna pomoć i zaštita, kao i sudjelovanje Republike Hrvatske u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, ovim predavanjem prof. Akhavan osobito će se osvrnuti na kanadska iskustva u izgradnji multikulturalnog društva.

Predavanje je namijenjeno predstavnicima javnih ustanova, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim i nevladinim organizacijama, akademskoj zajednici te zainteresiranoj javnosti.

Nakon predavanja predstavnici suorganizatora uputit će se u OŠ Šime Budinića u Zadru (od 16.45 sati), gdje će, uz podršku stručne službe škole, posjetiti razrede koje pohađaju djeca nositelji međunarodne zaštite s prebivalištem na području Grada Zadra, te porazgovarati o iskustvima uključivanja djece nositelja međunarodne zaštite u obrazovni sustav i njihovoj integraciji.