Agencija za obalni linijski prijevoz objavila je natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2019. godine na neprofitabilnim državnim linijama kod kojih prosječni godišnji promet prelazi 300 tisuća putnika. 

Raspivanje natječaja za pet linija, među kojima su dvije na zadarskom području, godinu i pol dana čekalo je suglasnost Europske komisije. Problem je bio kod državnih potpora, najizraženijih na liniji Zadar - Preko na kojoj je veliki broj otočana s povlaštenim kartama. Sada ta linija traži koncesionara za 57.8 milijuna kuna, dok je procijenjena vrijednost druge linije, Biograd - Tkon, 54.3 milijuna kuna. 

Rok za dostavu ponuda je 9. studenog za kada je zakazano otvaranje ponuda u prostorijama Agencije u Splitu. Ovo je jedan od posljednjih natječaja Agencije koja će se, na žalost brojnih otočana, ukinuti.

Ugovori će se sklopiti na razdoblje od 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine za sve linije osim za liniju 409 Preko - (Ošljak) - Zadar i obratno. Za održavanje najprometnije zadarske linije, koju je dosad provodila Jadrolinija, ugovor se sklapa na razdoblje od 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina, odnosno sve do 31. prosinca 2030. godine. Na natječaj za koncesiju mogu se javiti i strani brodari, a rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.