Do 2. studenog traje natječaj Ministarstva državne imovine za kupnju nekretnina među kojima su i dva građevinska zemljišta u Zadarskoj županiji. 

U Općini Sv. Filip i Jakov, mjestu Turanj, prodaje se površina od 120 m2 (zk.č.br. 413/9). Početna cijena iznosi 119.400 kuna, a zainteresirani moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 11.940 kuna, odnosno 10% od cijene.

Nešto veća državna nekretnina nalazi na otoku Viru gdje se građevinsko zemljište (zk.č.br. 7650) površine 143 m2 prodaje za 70.950,00 kuna uz jamčevinu od 7.095,00 kuna. Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju po načelu "viđeno - kupljeno".

U tijeku je i ponovljeni javni natječaj za zakup dva poslovna prostora u vlasništvu države, smještena u povijesnoj jezgri grada.