Svi brodari, njih 13 koji obavaljaju morski linijski promet, uključujući Jadroliniju uputili su 
otvoreno pismo Vladi Republike Hrvatske u kojem se protive ukidanju Agencije za obalni linijski promet u Splitu:

Mi hrvatski linijski brodari ovim se putem pridružujemo inicijativi Otočnog sabora da se zadrži samostalnost Agencije za obalni linijski pomorski promet, odnosno da se  ona ne ukine.
Nedopustivo i neodgovorno bi bilo, da sada kada je rad Agencije nakon 12 godina od osnutka, doveden na najvišu moguću razinu, gdje su svi akteri iznimno zadovoljni, dođe do njezinog ukidanja. Pokazatelji kvalitetnog rada Agencije do kojeg se došlo mukotrpnim dugogodišnjim radom su brojni: od komunikacije sa brodarima i otočanima i rješavanja najsitnijih svakodnevnih problema, pa sve do golemog posla raspisivanja natječaja i provedbe istog.

Kao i Otočni sabor, bojimo se da u slučaju ukidanja Agencije odnosno pripajanja Ministarstvu neće biti moguće kao i do sada na jednostavan i brz način intervenirati u plovidbeni red na dnevnoj razini, te da neće biti moguće pravodobno reagirati kada treba zbog kvara odrediti zamjenu broda kao i da će ova promjena znatno usporiti obračun i isplatu potpore, što predstavlja veliki rizik našem poslovanju.

Kada posao, koji sada Agencija radi kao samostalno tijelo, preuzme resorno ministarstvo, što bi moglo usporiti komunikaciju i rješavanje svakodnevnih situacija, što se sada odvija brzo i učinkovito, u najkraćem mogućem roku na zadovoljstvo nas brodara ali prvenstveno naših korisnika - otočana i ostalih putnika.
Mi hrvatski linijski brodari, koje se često naziva "malim brodarima", unatoč sve većoj ulozi u povezivanju naših otoka, a posebno u podizanju kvalitete prijevoza uvođenjem novih brodova, strahujemo da bi se naš položaj u tržišnoj utakmici mogao bitno pogoršati.

Ukidanjem samostalne Agencije za obalni linijski pomorski promet Ministar mora, prometa i infrastrukture, koji je temeljem Zakona o Jadroliniji predsjednik skupštine Jadrolinije, našao bi se u sukobu interesa. Naime, bio bi istovremeno predsjednik skupštine državnog brodara i čelnik tijela koje odlučuje o raspisivanju natječaja za održavanje linija, odnosno određuje visinu potpore, tehničke uvjete (kapacitet broda, tražena brzina, minimalni broj putnika) i niz drugih pitanja o kojima upravo ovisi mogućnost pobjede na natječaju. Strahujemo da bi hrvatski linijski brodari time mogli biti dovedeni u nepovoljniji položaj.

Vjerujemo da će Vlada Republike Hrvatske uvažiti argumente i Otočnoga sabora i nas hrvatskih linijskih brodara i zadržati postojeći sustav, koji funkcionira na obostrano zadovoljstvo brodara i otočana.