U sklopu zadarskog Tjedna mobilnosti koji je održan pod sloganom „Zadar đira i kombinira" Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA promovirala je projekt SMILE - FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region koji se bavi temom održive mobilnosti na širem zadarskom području.

Projekt SMILE ukupne vrijednosti 1.290.415,45 EUR financira se kroz INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. - 2020., prioritetna os 3 - Povezana regija, a s provedbom je započeo u siječnju 2018. godine. Unutar projekta predviđena je pilot aktivnost implementacije IT rješenja usmjerenih postizanju višeg stupnja održivosti urbane mobilnosti.

Cilj projekta je oblikovanje i primjena konkretnih smjernica za razvoj i implementaciju održivih urbanih planova mobilnosti, sukladno smjernicama Europske komisije, prilagođenih posebnostima područja. Projekt je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti.
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u sklopu projekta provest će pilot projekt testiranje različitih IT alata (softvera) s ciljem smanjenja cestovnog prometa bez invazivnih i skupih izmjena infrastrukturne mreže. U provedbu projekta SMILE uključeno je 12 partnera iz sedam zemalja - tri partnera iz Italije, po dva iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske (Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA), te po jedan iz Grčke, Srbije i Albanije.

U sklopu Tjedna mobilnosti unutar kojeg je predstavljen projekt SMILE posebno valja naglasiti zanimljivu i konstruktivnu panel raspravu pod nazivom „Perspektive i održivost prometnog modela Zadra" održanu u Kneževoj palači na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz područja prometa, urbanizma i zaštite okoliša: dr. sc. Una Vidović, Ivan Šimić, dipl. ing., dr. sc Dino Županović, Atana Grbić i Pero Marušić, dipl. ing. arh., a u koju su se uključili i okupljeni građani s ciljem zajedničkog rješenja prometnih specifičnosti na širem prostoru grada Zadra.

Više informacija o projektu SMILE možete pronaći na poveznici.