Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Udruga socijalnih radnika Zadar 3. listopada s početkom u 13 sati u Dom za starije i nemoćne osobe Zadar (Obala kneza Trpimira 21) organizira okrugli stol na temu: „Promicanje prava starijih osoba". 

Na okruglom stolu svoja izlaganja o važnosti promicanja prava osoba starije životne dobi prezentirat će sljedeći sudionici: 

• Cristian Vuger, mag.socijalnog rada, Centar za socijainu skrb Zadar, 

• Dubravka Dragaš prof., Upravni odjei za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije, 

• Dr. Dubravka Finka, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata Zadar, 

• Nataša Petrušić, mag.socijalnog rada, Dom za odrasle osobe Zemunik.