Od srijedu se zbog radova na sustavu odvodnje, odnosno sekundarne kanalizacijske mreže na području Mjesnog odobra Smiljevac, zatvara sav promet Ulicom Ante Trumbića. Kako je izvijestio direktor Odvodnje Grgo Peronja, predviđeni završetak radova je 8. veljače 2019. godine.

- Na Mjesnom odboru Smiljevac sekundarnom mrežom nepokriveno je još sedam ulica. Projekt će se provesti u dva osnovna dijela, a prvi je ovaj s ulicama koje se vežu na Trumbićevu. Radovima će sljedećih mjeseci biti obuhvaćene sve ulice koje ulaze u ovaj obuhvat, Viška, Zatonska, Držićeva, Ježićeva, Kneza Novaka Krbavskog..., najavljuje Peronja.

Radovi na drugom dijelu, odnosno ulicama koje se vežu na spomenutu Ulicu kneza Novaka Krbavskog, krenut će također u listopadu, kada izvođač oformi drugu ekipu za radove. Kompletan završetak radova na Smiljevcu očekuje se do 1. svibnja sljedeće godine.

Peronja nam je pojasnio i što se trenutačno radi na nogostupu u Vruljici.

- Riječ je o manjem zahvatu i obnovi starih cjevovoda.Dvije rupe ne skupljaju oborinske vode na način na koji bismo htjeli, obući ćemo ih u novo ruho i na taj način imati protok koji želimo i koji će nam jamčiti odvod vode s prometnice i u slučaju jačih padalina, rekao je Peronja, najavljujući prekop ceste kod Maraska parka.