ILIRIJA d.d., turistička kompanija iz Biograda na Moru, danas je u Marini Kornati provela edukacijski projekt pod nazivom „Biootpad" za učenike Medicinske škole „Ante Kuzmanić" iz Zadra, a sve s ciljem razvijanja znanja o vrstama biootpada i kompostiranju. 

Melani Sigler Zekanović, voditeljica Zaštite okoliša i hortikulture Ilirije d.d., projekt je održala u Marini Kornati, jednoj od tri najveće luke nautičkog turizma na Hrvatskoj, koja posluje u sastavu Ilirije d.d.. U projektu je ispred Medicinske škole sudjelovala je prof. Jelena Kevrić s 24 učenika završnih razreda škole smjera medicinske sestre i tehničari opće njege.

Ilirija d.d., kao društveno odgovorni poslovni sustav svijestan da svojim poslovnim aktivnostima utječe na okoliš stoga je očuvanje okoliša, očuvanje bioraznolikosti, onemogućavanje zagađivanja odnosno svođenje istog na najmanju moguću mjeru i smanjenje štetnih utjecaja na okoliš naša obveza obzirom da bez očuvanog okoliša, kao temeljnog resursa hrvatskog turizma, nema niti opostojnosti hrvatskog turizma. Slijedom navedenog Ilirija, kao prva hrvatska kompanija dobitnica priznanja za društveno odgovorno poslovanje INDEKS DOP, uz praćenje i implementiranje svih zakonskih propisa, u svoje poslovanje implementira međunarodne kriterija i ekološke standarde, koji nisu naša zakonska obveza a koji doprinose dodatnom očuvanju i zaštite prirode i okoliša, među kojima posebno ističemo: (I) Plavu zastavu, čija je Marina Kornati nositeljica od 2004. godine, međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je pr¬venstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom, (II) ISO 14001 kao najrašireniji međunarodni standarda za upravljanjem okolišem implementiran i certificiran u Iliirji od 2014. godine, (III) Zeleni ključ koji se dodjeljuje smještajnim objektima koji sman¬juju negativne učinke na okoliš. Ilirijinom kampu „Park Soline" dodijeljen je ovaj međunarodni certifikat 2013. godine kada je bio samo jedan od dva kampa u Hrvatskoj, i (IV) Ecocamping unutar kojeg se nalazi kampovi, među njima i kamp „Park Soline" koji promiču ekologiju, održivi razvoj i zaštitu okoliša.

Značajnu pažnju i aktivnosti Ilirija posvećuje edukaciji o brizi za okoliš usmjerenu ne samo prema vlastitim zaposlenicima i gostima već i prema zajednicu u kojoj poslujemo i djelujemo stoga je i ovaj projekt doprinos Ilirije razvoju šire društvene svijesti o važnosti zaštite okoliša i smanjenju štetnih utjecaja na okoliš.

Projekt „Biootpad" završen je održavanjem kratkog ekokviza gdje su učenici odgovarali na pitanja o biootpadu, istog razvrstavali i ubacivali u prikladne spremnike. Na kraju radnog dijela organiziran je obilazak „Marine Kornati".