ZADAR- Diplomirani kineziolog Mario Paleka 1. listopada preuzima mjesto direktora ureda Turističke zajednica Grada Zadra. Prema današnjim informacijama iz gradske uprave, gradonačelnik Branko Dukić još s njim nije potpisao ugovor. A do kada je rok, poručeno nam je da se raspitamo u uredu TZ Grada iz koje su nam jučer rekli da prethodnom direktoru Anti Radosu otkazni rok istječe 1. listopada.

Paleka neće imati ograničen mandat kao što ga nisu imali prethodni direktori, a neće ga imati ni budući. Prijedlog zakona o turističkim zajednicama tek kaže kako Turističko vijeće imenuje i razrješava direktora ureda. Tako je bilo i u zadarskom slučaju, kada je Ante Rados na vlastiti zahtjev razriješen, a izabran Mario Paleka. Kao što Rados nije bio iz struke ali je imao obrazovanje, diplomu Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Opatiji, tako je to još manje Paleka. Štoviše, on se usudio omalovažiti turističku struku pitanjem što je to struka u turizmu. Na to i slična pitanja morat će odgovarati pred komisijom Ministarstva turizma kada u roku od godinu dana bude polagao stručni ispit koji baš i nije lagan.

Od toga su, prema predloženoj zakonskoj odredbi oslobođene samo osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici, imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža (do sad je bilo 10 godina) na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi. Rados je položio taj ispit. Tko ga ne položi po isteku zadnjeg roka, prestaje mu radni odnos.

Direktor ureda TZ po starom ili novom zakonu provodi i odgovoran je za odluke Turističkog vijeća. To je zapravo turistička vlada koju će i dalje voditi političari ili oni koje oni imenuju za zamjenike.

Liječnik Dražen Grgurović, dugogodišnji zamjenik gradonačelnika Zadra na čelu Vijeća TZ Grada, odustao je od te odgovorne dužnosti nakon što ju je preuzeo gradonačelnik Branko Dukić. Iz Ureda gradonačelnika dobili smo informaciju da će Dukić to biti dok ne imenuje novog zamjenika. Tko i kako ulazi u Turističko vijeće to nije zakonom određeno osim da skupština odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća.

TZ Grada Zadra jedna je od lokalnih turističkih zajednica, koja ima ulogu destinacijskog menadžmenta. Kako novi direktor doživljava ulogu TZ Grada Zadra može se doznati iz današnjeg intervjua kojeg je dao za Zadarski list.

Predloženi zakon o turističkim zajednicama daje novi zadatak TZ Grada Zadra na „razvoju proizvodu", kao „inkubator inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda."

Nadalje, „TZ Grada bi trebala koordinirati provedbu ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije. Ona će biti odgovorna za razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste,razvoj ostalih elemenata turističke ponude i tzv. niša proizvoda s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije".

Buduća uloga TZ Grada Zadra je strateško i operativno planiranje razvoja turizma. A poznato je kako je strategija turističkog razvoja Grada Zadra završila u ladici novog ureda TZ Grada Zadra u koji za koji dan ulazi novi direktor Mario Paleka .