U nedjelju ujutro na području Benkovca građanin je policijskim službenicima predao poluautomatsku pušku, automatsku pušku i stotinjak komada streljiva.

U subotu je građanin u Zadru, policijskim službenicima predao 30-tak komada streljiva.
Oružje i streljivo su preuzeti i pohranjeni u prostorijama policije.