Cafe bar ,,Kokošinjac" na plaži Sakarun promijenio je ime u Beach bar nakon brojnih prigovora zbog lošeg uređenja te tvrdnje kako objekt zapravo naliči na pravi kokošinjac, doznaje se iz prepiske nastale nakon pitanja što ga je na sjednici Županijske skupštine postavio Kristijan Kotlar, a odgovorio ravnatelj JU Natura Jadera Damir Perić.

- Nedavno je otvoren kafe bar imena Kokošinjac koji izgleda doslovce kao kokošinjac. Dakle, radi se o jednome plavome kontejneru koji više liči na kontejner za odlaganje komunalnog otpada nego kontejner za pružanje uslužne djelatnosti. Isto tako smatram da bi se prilikom izdavanja konce­sije trebalo voditi računa i o izgledu samih objekata za koje se daje koncesija, jer ono izgleda tragikomično, upozorio je Kotlar.

Natura Jadera, odgovorio je Perić, daje koncesijsko odobrenje (ne koncesiju) za obavljanje djelatnosti na zaštićenom području. Ta koncesijska odobrenja sadrže uvjete zaštite prirode. Za ostale dozvole (građevinske, lokacijske, sanitarne, ugostiteljske i si.) odgovorna su druga tijela, od kojih koncesionari također moraju tražiti posebne uvjete, svakog za svoj djelokrug rada.

- Ipak smo usmenim putem, vrlo brzo nakon postavljanja, naredili nositelju koncesijskog odobrenja da predmetnu kućicu prilagodi okolišu, koji je isto i napravio te promijenio ime ugostiteljskog objekta u "Beach bar" , otkrio je Perić.

Kotlarovo pitanje bilo je osim beach bara usmjereno i na smeće koje nagrđuje ovu poznatu plažu. Sakarun je, istaknuo je, puna smeća jer se dnevno dostavlja samo jedan kontejner koji nije dostatan za odlaganje svog otpada koji se nakupi.

- Od nekoliko institucija koje imaju velike koristi od povećanja broja turista na Sakarunu jedino naša JU ulaže znatne financijske i ljudske napore za očuvanje lokaliteta. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom. Usprkos tome mi smo postavili (i plaćamo) tri, a ne jedan kontejner, 5 WC-a, dvije velike kante i dva koša za smeće. Plaža se prvo čisti za vrijeme pripreme turističke sezone, a onda i nakon svakog naleta juga jer položaj plaže je takav da „skuplja" velike količine morskog otpada, što je globalni, a ne samo naš problem, odgovorio je Perić.

Ove godine jedan sezonski djelatnik bio je 24 sata na lokalitetu te između ostalog svako jutro kupio otpad s plaže i praznio koševe.