ZADAR- Rebalansom Gradskog proračuna došlo je do izmjena u pojedinim stavkama komunalnog održavanja ulica u Zadru.
Za sanaciju udarnih rupa na gradskim prometnicama, uz dosadašnjih pola milijuna kuna, iznos se povećava za 250 tisuća kuna. Pri tome se ne misli na puko krpanj rupa već zahvat u asfaltnom sloju s podlogom i stavljanja novog asfalta, debljine pet centimetara.

Održavanje kolnika na gradskim ulicama, za što je ove godine predviđeno 4.3 milijuna kuna, po rebalansu će biti 4.650.000 kuna. Čak pola milijuna kuna više namijenjeno je održavanju vertikalne signalizacije, (ukupno 1.2 milijuna kuna) u što spada zamjena dotrajalih prometnih znakova, postava novih, popravak oštećenih znakova i stupova te održavanje ograda. Za ukupno održavanje nerazvrstanih cesta, iznos od 12. milijuna kuna u Odjelu za komunalne poslove povećan je na 12.850.000 kuna.