ZADAR - Program produženog boravka ustrojen je u tri osnovne škole kojima je osnivač Grad Zadar.

Tri odgojno-obrazovne skupine bit će u OŠ Krune Krstića, školi Stanovi, Petra Preradovića, Šime Budinića te po dvije skupine u OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašića i OŠ Smiljevac. Odgojno-obrazovne skupine organiziraju se za učenike prvih razreda, a mogu se popuniti učenicima drugih razreda. Nastavnicima koji rade u produženoj nastava bit će plaćeno, a obrok učenika sufinanciraju roditelji. Iz gradske blagajne se za organiziranu prehranu u školama izdvaja milijun kuna