Još se ne zna tko će dobiti posao po natječajima koje je Zadarska županija objavila prije mjesec i pol dana. Na naš upit dobili smo odgovor kojeg potpisuje resorna pročelnica Milena Ikić:
U Zadarskoj županiji je u tijeku provedba 9 javnih natječaja za ukupno 10 izvršitelja. Svi natječaji su u tijeku budući je zakonski rok za donošenje rješenja o prijmu 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava (Zakon o službenicima i namještenicima čl.24. st.4.)
Za četiri javna natječaja objavljen je poziv za testiranje, navodi se u pisanoj informaciji.

Na stranici Županije pronašli smo da su pozivi na testiranje  po natječajima objavljeni u petak te da će ono biti 21. rujna za sve kandidate pa i za one koji su se prijavili na natječaj objavljen 2. kolovoza.

Uostalom, kome se žuri, osim onima koji su se prijavili za stalan posao ali i vježbenički staž.  A koliko je prijava, taj podatak nismo dobili iz Županije.