Nekadašnje perjanice zadarskog građevinarstva, Gortan, Ploter, Franto i druge slične tvrtke redom su otišle u stečaj, a jedna od njih još uvijek je u prostoru između predstečajne nagodbe, stečaja i likvidacije. Riječ je o tvrtki Duca d.o.o., za koju je 2015. godine sklopljena predstečajna nagodba zbog duga u visini od 34 milijuna kuna.

Od tada se Duca nije pojavila na gradilištima, a ovih dana Trgovački sud u Zadru pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka. Prijedlog je sudu dostavila Financijska agencija, navodeći da dužnik na dan 14. kolovoza 2018. u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u iznosu od 872.712,35 kuna, te da ima dvoje zaposlenih.

Ročište radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom zakazano je za 3. listopada. Zakonskom zastupniku Dinu Duci naloženo je da uplati predujam za namirenje troškova stečajnoga postupka u iznosu od 1.000 kn.