Danas je na Sveučilištu u Zadru pred više od 100-tinjak nazočnih maslinara, studenata, profesora, te predstavnika javnih službi, održana početna konferencija projekta SAN - pametna poljoprivredna mreža / Smart Agricultural Network koji je odobren Elektrokovini plus d.o.o. iz Zagreba i Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilišta u Zadru iz Europskog fonda za regionalni razvoj na natječaj za EU fondove: IRI - istraživanje, razvoj i inovacije.

Nazočnima se na samom početku obratila rektorica Sveučilišta u Zadru, prof.dr.sc. Dijana Vican, te iskazala zadovoljstvo i uputila čestitke za novi vrlo značajan projekt u domeni transfera tehnologija sa znanosti na gospodarstvo.

- Sretna sam što je projekt Smart Agricultural Network jedan San koji je postao zbilja, uz suradnju širokog opsega znanstvenika i gospodarstvenika. Pred vama je izazovan zadatak stvaranja pametnog sustava u području voćarstva i vinogradarstva, a posebno masline. Što reći nego da dijelimo zadovoljstvo zbog svih uspjeha koje ćete postići svojim radom. Naš odjel prepoznaje talentirane studente koji su kroz projekt dobili posao na četiri godine. Želim vam da o vašim uspjesima svjedoče maslinici i da se jeka raznese i na nacionalnoj razini, rekla je rektorica Vican.

U ime Zadarske županije prisutne je pozdravio i Šime Mršić, zamjenik župana Zadarske županije, ističući činjenicu da Sveučilište u Zadru, a posebice Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu postaje sve značajniji oslonac gospodarstvu ove županije.

SAN pametna mreža predstavlja stvaranje sustava koji će omogućiti pametnu proizvodnju hrane baziranu na IoT (Internet of Things) pristupu, te korištenje koncepta umjetne inteligencije s ciljem donošenja pravovremenih, preciznih i ispravnih odluka u procesu proizvodnje hrane. Za potrebe provedbe istraživanja i razvoja, kao kultura je odabrana maslina (Olea europea L.) i to ne samo zbog svog tradicionalnog značaja u proizvodnji hrane u Republici Hrvatskoj nego i zbog svojih specifičnosti u proizvodnom procesu koji izravno utječu na količinu i kvalitetu njenog uroda, neposredno i maslinovog ulja. Odabrane su dvije lokacije, odnosno maslinici OPG-a Nives Morović iz Žmana i Ivice Vlatkovića iz Novigrada. U njima će se postaviti sustavi koji će predviđati pojavu nametnika i potrebu navodnjavanja maslina.

Dok je dr. Vlatković predstavio sustav navodnjavanja koji je sam razvio, jer je shvatio da bez njega nema razvoja maslinarstva, Goran Morović govorio je o pomirenju tradicije i suvremenih rješenja u njegovom masliniku.

- Morovići se nekoliko stotina godina bave maslinama, a moja zadnjih 12. U masliniku je 250 pradjedovskih i 750 novih stabala. Nismo se slagali u svemu sa strukom, jer smo čuvali panjeve svojih predaka, odajući im time počast, rekao je Morović

Naši maslinari, rekao je, ne mogu se boriti sa Španjolcima u proizvodnji loših ulja, jer su oni u tome majstori. Naša je šansa u ekološkom, dizajniranom proizvodu s pričom, koji će imati svoju cijenu na tržištu.

Ukupna vrijednost Projekta je 11.496.067,00 kn od čega su 8.234.836,12 kn bespovratna sredstva EU.