Ravnatelj Opće bolnice Zadar dr. Željko Čulina raspisao je jučer veliki natječaj za prijem na pripravnički staž zdravstvenih radnika. 

Oglašeno je čak 47 mjesta, od čega je 20 rezervirano za medicinske sestre. Otvorena su mjesta i za 6 prvostupnika sestrinstva, jednu primalju, 5 prvostupnika radiolološke tehnologije, 3 prvostupnika laboratorijske dijagnostike, 4 laboratorijska tehničara, 4 fizioterapeuta te po 2 farmaceutska i fizioterapeutska tehničara. Pripravnički staž trajat će kao i stručno osposobljavanje za rad, godinu dana, a razlika je u visini plaće koju će sa 100% preko mjere HZZO-a financirati država. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana na adresu zdravstvene ustanove u Ulici Bože Peričića. Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.