ZADAR- Povodom tužbe Grada Zadra protiv upisanih vlasnika na prostoru Foruma za koji je trebalo dobiti građevinsku dozvolu prije 10 godina su zadarski novinari otkrili neriješene vlasničke odnose u srcu povijesne jazgre. 

Ona je i dalje takva, pa na Forumu imamo čestice koje su društveno vlasništvo, kategorija koja je ustavom RH ukinuta, društveno vlasništvo u općoj upotrebi, oranice, vlasništvo RH, građevinsku česticu na kojoj je početak šetnice na kojoj jedan građanin imamo pravo služnosti. Pa je tako i sporna čestica na kojoj je bilo 50-tak vlasnika upisana je kao društveno vlasništvo u općoj upotrebi. Pravne službe Grada Zadra uz sporo sudstvo trebale bi imati pune ruke posla da riješe te vlasničke zavrzlame. Kao što su primjerice tek prije dvije godine upisali na Narodni trg, koji je na osnovu nerazvrstanih cesta postao javno dobro u općoj upotrebi.
Na Forumu je situacija daleko složenija.

Do promjene upisa dolazi kada postoji pravni interes. U ovom slučaju Grada Zadra to je bila građevinska dozvola za uređenje Poljana pape Pavla Ivana II. I iz tog vremena je sudski spor od 10 godina koji je završio tek prvostupanjskom presudom. Na odbijeni tužbeni zahtjev Grad Zadar je u zakonskom roku uložio žalbu.

- Nije uputno ni u kojem smislu komentirati presudu, već se to radi u žalbi, a kako smo istu izjavili, držimo da je žalba opravdana, o čemu će odlučiti drugostupanjski sud, napisao nam je pročelnik za gospodarenje gradskom imovinom Tomislav Korona nakon što smo danima čekali da nam objasni što će ta presuda značiti za Grad Zadar.

Malo poslije iz gradske uprave smo dobili i službeno očitovanje Grada Zadra koje prenosimo u cijelosti:   

Činjenica da je donesena prvostupanjska presuda za Forum u korist nekih privatnih osoba, ne prejudicira da je Forum de facto privatno vlasništvo jer se taj prostor smatra sukladno pozitivnim zakonskim propisima javno dobro u općoj upotrebi.

Poznata je činjenica da su mnoge nekretnine na području jedinica lokalne samouprave (poput nerazvrstanih cesta, trgova, i drugih javnih površina) koje su namijenjene općoj javnoj upotrebi, zemljišno knjižno nesređeni, pa je u tom smjeru Grad Zadar 2008. godine i pokrenuo sudski postupak za utvrđenje prava vlasništva.

I sam zakonodavac u RH prepoznao je navedene probleme dugotrajnih i skupih vođenja sudskih sporova radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretninama koje su u javnoj upotrebi, pa je 2011. godine donio Zakon o cestama. U kolovozu 2018. godine i novi Zakon o komunalnom gospodarstvu kojim je utvrđena procedura uknjižbe nekretnina koje su u javnoj upotrebi po zakonskoj presumpciji u korist jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju Grada Zadra.

Konkretno što se tiče Foruma, iz odredbe članka 61. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je, između ostaloga, da su trgovi javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a člankom 62. propisana procedura upisa vlasništva u zemljišne knjige.

S obzirom na gore navedeno obrazloženje, temeljem citiranog Zakona o komunalnom gospodarstvu, Grad Zadar će podnijeti žalbu na navedenu presudu, što i nije nužno s obzirom na citirani Zakon iz kojeg je jasno da je Forum javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu Grada Zadra, navodi se u očitovanju Grada Zadra.

Tome dodajmo da Grad Zadar prvo treba doći do papir na osnovu kojeg će se na sudu upisati kao vlasnik ne samo na Foruma već i ostalih trgova koji figuriraju kao javna površina - također nepostojeća kategorija.