ZADAR- Odjel za EU fondove uputio je projektnu dokumentaciju Odjelu za graditeljstvo zahtjev za građevinskom dozvolom na projekt obnove bedema koji će se financirati iz EU fondova te gradskog proračuna. Grad Zadar je formalno nositelj investicije.

Prema troškovniku izrađenom u studiju RENE, procjena radova je 24 milijuna kuna s PDV-om. Projekt uređenja Muraja  zbog uskraćivanja suglasnosti konzervatora kasni pola godina. Kada se dobije građevinska dozvola započet će, zbog EU propisa, nešto složeniji postupak do natječaja za izbor izvođača radova.

Dakle, građevinska dozvola se traži za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene - rekonstrukcija ulice Bedemi zadarskih pobuna - parterno uređenje bedema te gradnja komunalne infrastrukture ( cjevovod za odvodnju fekalnih i oborinskih otpadnih voda, vodoopskrbni cjevovod, elektroopskrba i javna rasvjeta ) u dužini od 785 metara, navodi se u zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole. U Odjelu za EU fondove koji je nositelj projekta, dobili su sve potvrde glavnog projekta tako da bi i dozvola trebala se brzo izdati. Ona će se odnosi za radove od križanja Ulice Narodnog lista do križanja s Ulicom Ivana Brčića - cijeli Muraj koji više neće biti parkiralište.

Kako će se njime nakon radova odvijati promet, to iz gradske uprave još nisu jasno odredili.