Visoki trgovački sud potvrdio je presudu Trgovačkog suda u Zadru kojom se Veljku Bubiću, nekadašnjem direktoru Zračne luke Zadar i vlasniku Luke Zadar, nalaže da Tankerkomercu isplati oko 2,5 milijuna kuna sa zateznim kamatama.

Tankerkomerc i Bubić su 4. lipnja 2007. sklopili Ugovor o prijenosu poslovnog udjela trgovačkog društva Slogan d.o.o., na način da je tuženik kao prenositelj prenio na tužitelja kao stjecatelja, svoj poslovni udjel u društvu Slogan d.o.o., Zemunik Donji. Prilikom prijenosa poslovnog udjela, Bubić se između ostalog obvezao o svom trošku financirati otkup čestice zemlje 9382/6 površine 1.126 m2, dajući jamstvo da je društvo čiji je poslovni udjel prenosio, isključivi, stvarni i zemljišnoknjižni vlasnik nekretnina ukupne površine 75.467 m2. Ispostavilo se, naime, da u ukupnoj kvadraturi nedostaje spomenutih 1.126 kvadrata.

Iznos od oko 2,5 milijuna kuna Tankerkomerc potražuje sukladno Sporazumu o plaćanju koji su stranke međusobno sklopile, a koje su obveze po istome dospjele 22. travnja 2008., tj. s danom prijenosa iznosa kredita. Prijenos je izvršen putem ugovora o ustupanju potraživanja. Iznos od 250.219,72 EUR odnosi se na kupnju nekretnine, iznos od 17.269,88 EUR na uplate Tankerkomerca po obvezama Slogana d.o.o. prema NBL Leasingu d.o.o., a ostatak na naknadu i trošak redovnih kamata po istom kreditu.

Suprotno žalbenim navodima, niti u postupku koji je prethodio donošenju pobijane presude niti u pobijanoj presudi, nema bitnih povreda odredaba parničnog postupka, presudio je Visoki trgovački sudi. Pobijana presuda ima obrazloženje u kojem je sud izložio koje je činjenice i na temelju kojih dokaza utvrdio, kao i odredbe materijalnog prava koje je primijenio. Konačno, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno i na temelju rezultata cjelokupnog postupka prvostupanjski sud je pravilno odlučio o osnovanosti tužbenog zahtjeva, ističe se u presudi Visokog trgovačkog suda.