Nakon što su se prijašnjih godina po školama na zadarskim otocima brojali školarci, ove godine veliki uspjeh je imati i predškolca. Olib, Premuda, Molat i Ist početkom stoljeća dobili su obnovljene i opremljene objekte, ali je nažalost u njima vrlo rijetko bilo djece. Danas u zadarskom arhipelagu, na otocima koji pripadaju Gradu Zadru, nastave ima tek u Velom Ižu koji ima sedam učenika, te Silbi s osam. Nažalost, ni jedna ni druga nema niti jednog prvašića.

Prvašića nema ni Olib, ali će ga imati - dogodine! Ove se godine, naime, za program predškole prijavio jedan dječak, a kako u mjestu nema vrtića, obveza za organizaciju "male škole" pala je na nadležnu školu Zadarski otoci, koja tamo ima uređen objekt. U školu su prije nekoliko godina polazili brat i sestra, no otada zjapi prazna. Sada će se napokon opet začuti školsko zvono, makar za jednog predškolca i makar samo dvaput tjedno.

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju od pedagoške 2014./2015. godine, program predškole za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu postao je obvezan. Osnivač, u ovom slučaju Grad Zadar, dužan je organizirati provođenje programa pri dječjem vrtiću, odnosno osnovnoj školi, ako u blizini nema dječjeg vrtića. Za tu će namjenu Grad školi Zadarski otoci - Područni odjel Olib osigurati 11.650 kuna.

- Za takve sredine s posebnim statusom predškola se organizira dvaput tjedno, u trajanju po tri sata. Nadam se da će naš predškolac ostati na Olibu te da ćemo dogodine organizirati i nastavu, kaže ravnatelj OŠ Zadarski otoci Denis Barić.

Olib je jedan od zadarskih otoka koji je, mimo turističke sezone, osuđen na umiranje. Na otoku trenutačno živi 65 mještana, od kojih je svega troje djece.

- Uvjeta za normalan život ovdje nema, jer smo ostali samo na turizmu u ljetnim mjesecima. Mještani žive ili od sječe drva ili od građevine. Ribe više u moru nema, pa i oni koji imaju dozvolu za ribarenje od toga ne mogu imati značajniju zaradu. Mladi parovi su se vjenčali, otišli živjeti u veće gradove, Rijeku, Zadar, kaže predsjednik MO Olib Ivica Cukar, koji je sretan zbog oživljavanja školskog objekta. Nada se kako će mladi roditelji pronaći dovoljno snage da održe život na ovom otoku.