Privlačanin B. G. prije 15 godina proputovao je cijelu zemaljsku kuglu s kirurškom gazom u koljenu! Greškom liječničkog tima koji je obavio operativni zahvat u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru 2003. godine, u tijelu ovog pomorca ostala je gaza i rana je zašivena.

Unatoč problemima koje je imao, tužitelj je otišao na brod, ali je za vrijeme boravka u Australiji došlo do naglog otoka desnog koljena. On se naime u Singapuru ukrcao na brod a dok je radio u kuhinji osjetio je veliku bol u desnoj nozi. Osam dana i noći bio je u teškoj groznici pa je kapetan broda riješio da ga odvedu u bolnicu u Perthu. Od broda do bolnice nosili su ga na nosilima jer nije mogao hodati, bio je potpuno ošamućen, nije znao za sebe. Kada je došao u bolnicu u Perthu sjeća se da mu je liječnik zabio iglu u nogu iz koje je šiknula voda. Prilikom operacije našli su komad gaze kojeg mu je liječnik pokazao i rekao mu da je zbog takvog komada gaze mogao izgubiti glavu. U bolnici u Perthu je proveo 32 dana, došao je i svećenik da ga ispovjedi jer mu je bilo loše. Nakon 32 dana u pratnji liječnika iz Pertha prebačen je u bolnicu na Šalati . Više godina se liječio, zaradio infekciju bakterijom MRSA te mu je na kraju učinjena natkoljena amputacija desne noge.

Općinski sud u Zadru ovih je dana bolnicu djelomično proglasio odgovornom te joj naložio da nekadašnjem pomorcu isplati 140 tisuća kuna za pretrpljenu fizičku i psihičku bol, naruženost i strah, no budući da je pomorac odštetni zahtjev postavio na 1 milijun kuna, te tako u većem dijelu izgubio spor, morat će bolnici nadoknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 60.279,63 kuna. Zajedno s troškovima koje je sam imao, sigurno će na kraju biti u minusu.

Iz biogradske bolnice tvrdili su kako je tužitelj nakon operacije-ugradnje totalne proteze desnog koljena i nakon provedene postoperativne fizikalne terapije i rehabilitacije u općem dobrom stanju napustio bolnicu i kasnije, kao što se vidi iz tužbe, mogao obavljati poslove koje je radio i ranije, dakle ploviti. Napominje se da je tužitelj šećerni bolesnik i da uzima lijekove radi regulacije šećera u krvi, što je važno jer je mogućnost kompromitacije operativnog zahtjeva veća kod dijabetičara.

O zamotuljku gaze koji je navodno nađen u desnom koljenu, tvrdili su, nema medicinske dokumentacije, nema foto dokumentacije, preslika opisa operacije niti otpusnog pisma. Jedino se u otpusnom pismu klinike za ortopediju KBC Zagreb iz anamnestičkih podataka i kronologije događaja opisuje da je u Perthu 26. kolovoza 2004. godine tužitelj operiran te da mu je izvađena veća količina gnojnog sadržaja, ne navodi se kakvog.

"Bolesnik s umjetnim koljenom neposredno nakon operacije nije sposoban za rad i život na brodu. Zbog skučenosti brodskih prostorija, neudobnih komunikacija, strme stepenice, niski prolazi, a naročito zbog valjanja broda česte su mehaničke ozljede. Vibracije, kemijski štetni čimbenici i nepovoljna mikro klima mogu biti uzrok komplikacija svježe operiranih. Na mogućnost komplikacija tužitelj je trebao misliti već pri ukrcaju na brod", očitovali su se iz bolnice".