Odluka je pala - poništen je natječaj za radove na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru.

Gradonačelnik Branko Dukić odluku je donio na temelju zaključka Povjerenstva nakon izvršenog postupka pregleda i ocjena dviju pristiglih ponuda. Zagrebačke tvrtke za kapitalni zadarski EU projekt, procijenjene vrijednosti od 28 361 000 kuna, zatražile su vratolomne iznose.

Povjerenstvo je utvrdilo kako je ponuda TEH-GRADNJE, u iznosu od 35 721 478 kuna, nepravilna jer ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije niti je uplatio novčani polog. Neuobičajena je to situacija i rijetkost na javnim natječajima, pogotovo kada se uzme u obzir da su svoju ponudu elektronski priložili 10. kolovoza, 4 dana prije isteka roka. Drugu ponudu Povjerenstvo je ocijenilo neprihvatljivom jer zatraženi iznos ING-GRADA od 44 178 794 kuna prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva Grada Zadra za projekt obnove Providurove palače. 

Novi postupak elektroničke javne nabave ponovit će se vrlo brzo nakon isteka žalbenog roka. Upravni odjel za EU fondove, kao nositelj projekta, na novom natječaju očekuje veći interes građevinskih tvrtki za radove u trajanju od 14 mjeseci.