Morska bića ne poznaju granice pa se i jedna mala ciparska kornjača koja tek kreće u veliki plavi svijet možda pojavi u nekoj susjednoj zemlji. Upravo tomu služi besplatna aplikacija izrađena na šest jezika koji se govore na području Sredozemlja.

Institut Plavi svijet 2016. godine započeo je prekogranični projekt utvrđivanja statusa morskih kornjača u europskom dijelu Sredozemnog mora, zajedno s Hrvatskim prirodoslovnim muzejem i partnerima iz pet zemalja članica EU (Grčka, Cipar, Malta, Italija i Slovenija). Projekt je financiran od strane EU kroz program LIFE.

Cilj ovog projekta je poboljšanje statusa zaštite i očuvanja populacija glavate želve (Caretta caretta) i zelene želve (Chelonia mydas) u Europskoj uniji. Uzimajući u obzir međunarodnu rasprostranjenost ovih populacija čija se područja gniježđenja i ishrane nalaze u različitim i udaljenim zemljama EU, ostvarenje tog cilja može se postići jedino pristupom na razini EU. Koristeći holistički pristup, projekt ima za cilj umanjiti utjecaj antropogenih prijetnji na područjima važnim za ishranu morskih kornjača (osobito onim povezanim s ribarskim djelatnostima) i poboljšati učinkovitost Natura 2000 područja za očuvanje morskih kornjača širenjem postojećih na područja od iznimne važnosti za morske kornjače i poboljšanjem upravljanja tim područjima.

U tu svrhu pokrenuta je mobilna aplikacija eTurtle. Pojavila se među prvima u aplikaciji kornjača snimljena u Karinskom moru. I postala vijest - jer je to zelena želva, vrsta koja nije česta u našem dijelu Jadrana. Gdje je točno viđena i što je sve dojavljeno, može se provjeriti putem aplikacije.

"Ono što nam je jako zanimljivo i važno, i na neki način bi htjeli tu suradnju posebice unaprijediti, je suradnja s ribarima jer kroz aplikaciju ribari mogu dojaviti slučajan ulov. Mi znamo da je slučajan ulov morskih kornjača velik, neke životinje završavaju uginule, ali dobar broj tih životinja vrati se u more živ, ističe dr. sc. Draško Holcer iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

Procjenjuje se da se pridnenim koćama u Jadranskom moru svake godine slučajno ulovi više 5000 morskih kornjača. Čovjek im je najveći neprijatelj, ali i jedini koji im može pomoći. Sada i s pomoću mobitela.