Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Sveučilište u Zadru i Opća bolnica Zadar organiziraju 21. Ljetnu akademiju za razvojnu rehabilitaciju od 27. do 31. kolovoza 2018. na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru.

Akademija za razvojnu rehabilitaciju osnovana je 1997. godine na Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, gdje je i danas njezino sjedište. Članovi Akademije su interdisciplinarni stručnjaci, liječnici i terapeuti različitih specijalnosti. Počevši sa 169 članova, koliko ih je bilo na osnivačkoj skupštini Akademije, njihov broj raste iz godine u godinu.

Stručno usavršavanje "Diskinetska cerebralna paraliza" (27. do 29. Kolovoza) obuhvatit će uzroke, kliničku prezentaciju, dijagnostiku, vođenje i terapiju djece s tim rijetkim oblikom cerebralne paralize. Na stručnom usavršavanju Potpomognuta komunikacija" (30. do 31. kolovoza) prikazat će se principi potpomognute (alternativne i augmentativne) komunikacije, koja predstavlja jedno od najbrže razvijajućih područja u razvojnoj rehabilitaciji.

Stručna usavršavanja 21. Ljetne akademije namijenjena su liječnicima, specijalistima pedijatrije i užeg područja dječje neurologije, specijalistima fizijatrije i medicinske rehabilitacije, specijalistima obiteljske medicine i specijalizantima navedenih struka, medicinskim sestrama, radnim terapeutima, fizioterapeutima, psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, odgojiteljima, učiteljima i roditeljima.

Polaznici će dobiti potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju, a stručna usavršavanja 21. Ljetne akademije bit će prijavljena stručnim komorama.