Dva dana nakon što je predsjednik GO SDP-a Antun Novoselović u javnosti prozvao direktora Vodovoda Tomislava Mateka zbog nabave automobila, na naš upit stigao nam je odgovor prozvanog čelnog čovjeka gradske tvrtke. 

Podsjetimo, Novoselović je uz oštru kritiku radu direktora vozilo ocijenio kao "novu igračku bahatog direktora Vodovoda vrijednu više 300 tisuća kuna". 

Detaljno očitovanje Mateka prenosimo u cijelosti: 

- Tvrtka Vodovod d.o.o. Zadar obveznik je javne nabave u sklopu koje, u skladu s Zakonom o javnoj nabavi, svake poslovne godine donosi plan nabave koji je usklađen s proizvodno-financijskim planom. Temeljem Plana nabave za 2018. godinu u svibnju 2018. godine proveden je postupak nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te je sklopljen ugovor za operativni leasing na iznos od 196.842,09 kn temeljem kojeg je do sada isporučitelju isplaćen iznos od 30.624,97 kn, te će mu se tijekom slijedeće četiri godine mjesečno plaćati iznos od 470,49 EUR-a po srednjem tečaju na dan plaćanja. Iz natječajne dokumentacije jasno se može utvrditi kako kožna sjedala nisu bila tražena karakteristika, a isporučeno vozilo u svojoj standardnoj opremi ima sjedala u kombinaciji tkanine i kože što je moguće utvrditi jednostavnim pogledom u vozilo.

- Što se tiče vozila koja koriste radnici za terenski rad stanje koje je direktor društva zatekao u 2012. godini je vozni park koji je brojio 60 vozila prosječne starosti od 11 godina. Tijekom 2013. godine nisu nabavljana nova vozila jer za to nije bilo financijskih mogućnosti. U razdoblju od 2014. do 2018. godine nabavljeno je 35 novih vozila. Danas vozni park društva broji 80 vozila prosječne starosti od 7 godina uz koje radnici za terenski rad koriste i 15 električnih bicikli koje su nabavljene u 2017. godini. Slijedom navedenog jasno je da se u prethodnom razdoblju radilo na povećanju i pomlađivanju voznog parka društva koje je ostvareno nabavom vozila putem operativnih leasinga čime je uz minimalan trošak, a time i boljom kontrolom troškova ostvaren efekt znatnog povećanja broja novih vozila.

- Nadalje, što se tiče navodnog pogodovanja pojedincima kojima se navodno opraštaju enormni dugovi, još jednom se pojašnjava kako se u slučaju Teniskog kluba Zadar radilo o obveznom postupku otpisa potraživanja prilikom sačinjavanja završnih godišnjih izvještaja koja potraživanja su ne naplativa zbog brisanja subjekta iz registra istih i to na prijedlog Odjela naplate kao nadležnog odjela društva. Ovdje je svakako potrebno napomenuti kao je postupak prisilne naplate predmetnog potraživanja pokrenut još 2009. godine podnošenjem prijedloga za ovrhu čime je prekinuta zastara potraživanja, te je ovaj postupak trajao sve do 2016. godine tijekom kojeg razdoblja je Vodovod d.o.o. Zadar poduzeo sve raspoložive mjere naplate u vidu promjene sredstva i predmeta ovrhe međutim do naplate nije došlo, dakle u ovom postupku nema niti jednog elementa pogodovanja, a kamoli opraštanja potraživanja.

- Pregledom poslovne evidencije društva utvrđeno je kako niti jedna tvrtka/korisnik ne odgovara parametrima navedenim u priopćenju za javnost stoga se gospodin Antun Novoselović poziva precizirati svoje navode u vezi sa spomenutom tvrtkom. Isti se također poziva da, kao savjestan građanin koji štiti interese građana grada Zadra, a očito i radnika Vodovoda d.o.o. Zadar, svoje sumnje u zakonitost rada tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar prijavi nadležnim institucijama ma koliko to prozaično zvučalo.

- Ujedno se gospodin Novoselović poziva da napravi analizu financijskih izvještaja tvrtke Vodovod d.o.o. Zadar koja su mu kao gradskom vijećniku dostavljena na način da usporedi ključne parametre i pokazatelje koji utječu na financijski rezultat svake poslovne godine i to po mogućnosti na način da utvrdi trendove tih pokazatelja.

- Što se tiče navodnih loših uvjeta rada radnika nije jasno na što se ta primjedba konkretno odnosi. Naime, uvedena je tehnička zaštita društva, a i pojačana je kontrola discipline radnika u smislu njihovog izvršavanja obveza iz radnog odnosa stoga ukoliko se neki od radnika u takvim uvjetima osjećaju loše direktor društva smatra da je postigao cilj. Ako se pod uvjetima rada smatraju radni prostori i sredstva za rad također nema mjesta primjedbama jer je društvo opremljeno i kvalitetnim alatom i ostalim sredstvima za rad. I na kraju, plaće radnika u 2016. godini kod nove sistematizacije radnih mjesta povećane su upravo skupini radnika sa SSS, VKV, KV i NKV spremom koja čini cca 80% zaposlenih i to za 18% odnosno sa cca 550 bodova na 650 bodova.

Direktor
Tomislav Matek, dipl. ing. građ.