Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništio je danas jednu od vjerojatno prvih odluka koju je potpisao Branko Dukić kao gradonačelnik Zadra. Manje od dva tjedna nakon preuzimanja dužnosti 31. svibnja prošle godine, Dukić je potpisao odluku o nekretninama koje postaju nerazvrstane ceste, a radi se o ulicama (ili njihovim dijelovima) Antuna Reljkovića, Poličničkom putu, Gospe Maslinske, Putu Gaja, Putu Gumlina i Putu Guvna. Njegovom odlukom utvrđuje se da su to »Nerazvrstane ceste - javno dobro u općoj uporabi, neotuđivo vlasništvo Grada Zadra«.

Žalbu na tu odluku Visokom upravnom sudu podnio je odvjetnik Miran Zorica, navodeći kako je odluku donio gradonačelnik Branko Dukić, iako je nadležnost Gradskog vijeća donositi ovakve odluke.

"Veliki gradovi kao što je Zadar, kao i gradovi, sjedišta županija, u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na održavanje javnih cesta i uređenje naselja i stanovanja, kao i ostalo. Jasno je kako gradonačelnik nema ovlasti donositi odluke koje se tiču uređenja naselja i stanovanja te održavanja javnih cesta", utvrdio je Zorica, navodeći i članak Statuta Grada Zadra po kojem gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata, a donosi opće i druge akte samo kada je na to ovlašten propisima. Smatra da niti jednim propisom nije ovlašten donijeti odluku iz samoupravnog djelovanja Gradskog vijeća, a posebno o nerazvrstanim cestama.

Gradonačelnik Dukić očitovao se na podneseni zahtjev navodeći kako smatra da se ne radi o općem aktu. Naveo je i da je nemali broj takvih odluka rezultirao time da se Grad Zadar uknjižio kao vlasnik većeg dijela nerazvrstanih prometnica na području Grada Zadra. "Navedenom odlukom nisu uređena nikakva pitanja uređenja naselja i stanovanja i održavanja javnih cesta", iznio je gradonačelnik Dukić, no Sud je procijenio da nije imao ovlasti za njeno potpisivanje.

- Gradonačelnik Grada Zadra nije ovlašten Statutom niti za ovaj slučaj mjerodavnim zakonima za donošenje odluke o utvrđivanju određenih nekretnina nerazvrstanim cestama - javno dobro u općoj uporabi, neotuđivo vlasništvo Grada Zadra, potpisala je predsjednica Sudskog vijeća Lidija Vukičević.