ZADAR-Zadarska županija objavila je natječaj za šest radnih mjesta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove čiji je pročelnik Olivio Meštrović. Četiri mjesta su stalno dok su dva vježbenička..
Traži se stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju. Uvjeti su diploma sveučilišnog prvostupnika struke ili stručni prvostupnik građevinske ili arhitektonske struke te najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U Županiji se zapošljava viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i prirode i komunalne poslove. Za to radno mjesto potrebno je biti pravnik sa svega godinu dana radnog iskustva.
Za stalno radno mjesto stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju potrebno je imati diplomu sveučilišnog prvostupnika pravne struke ili biti stručni prvostupnik javne uprave. Ali uz tri godine radnog iskustva.
U sklopu istog Odjela popunjava se mjesto voditelj ispostave u Benkovcu. Traži se pet godina radnog iskustva, diploma pravnika, inženjera građevine ili arhitekture

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove zaposlit će na godinu dana dvije osobe na mjesto referenta za uredsko poslovanje sa srednjom stručnom spremom. Može upravne ili ekonomske struke, gimnazija ali nužno je znanje rada na računalu.
Za sva radna mjesta, natječaj je otvoren 1. kolovoza a rok za prijave 15 dana.