Nakon što su mještani za požar kod Kožina prozvali zadarsku Elektru, stiglo nam je očitovanje od direktora Tomislava Dražića. 

Podsjetimo, uzrok požara koji je izbio u četvrtak je "iskrenje instalacija dalekovoda", službena je informacija iz PU zadarske. Građani su naveli kako je dalekovod već duže vrijeme u kvaru na što su upozoravali nadležnu državnu tvrtku. Iz Elektre pak ističu "kako poduzimaju sve moguće radnje kako bi omogućili sigurnost opskrbe zahtjevnih potreba u turističkoj sezoni." Na naš upit za komentar o slučaju, direktor Dražić dostavio nam je detaljan pregled tijeka događaja, dodajući kako se redovito vrše pregledi i saniraju kvarovi na spomenutoj mreži koja seže od Kožina do Dugog otoka. 

Dana 26.07. (četvrtak) u 8:27 proradila je zemljospojna zaštita (I0>) u TS 110/35 kV Zadar 1 VP 35 kV Nin i izbacila prekidač u VP 35 kV DV Nin. Nakon kratkog vremena, u 8:30 uključen je DV 35 kV TS 35/10 kV Ugljan - TS 35/10 kV Dugi Otok čime je napojena TS 35/10 kV Ugljan.

To jedini prekid u opskrbi vezan za ovaj pogonski događaj. Dežurni dispečer u Distribucijskom upravljačkom centru angažirao je djelatnika koji je na terenu zamijetio nešto izgorene trave ispod stupa u blizini restorana „Pineta". U međuvremenu su zvali vatrogasci radi dojave o požaru na drugom mjestu (kod Uljare) i temeljem njihove dojave, kako je i uobičajeno, uzemljen je DV 35 kV Nin radi mogućeg gašenja požara iz zraka. Djelatnici su iza podne pregledali trasu DV-a. U 13:15 dežurni dispečer je odlučio ponovo pustiti cijeli DV (od TS 110/35 kV Zadar 1 sve do TS 35/10 kV Ugljan) u prazni hod i ponovo je proradila zemljospojna zaštita. Naši djelatnici na terenu su izvršili pregled dalekovoda i uočili mjesto na dalekovodu gdje je iskrilo (oslabljeno mjesto zbog velike struje kvara koja je nastala uslijed kvara na kabelu). Istog momenta se napravila sanacija. U međuvremenu je u KK 35 kV Kožino odspojen KB 35 kV prema Ugljanu, radi lakšeg nalaženja kvara.

U petak ujutro je nađeno mjesto kvara na kabelu 35 kV neposredno pred kabelskom kučicom 35 kV Ćinta (na Ugljanu) koji je uzrokovao prorade zemljospojne zaštite. Također isti dan u petak u 10:15 dalekovod nije bio više u funkciji. Kao zaključak se nameće da je kvar na KB 35 kV uzrokovao slabljenje točaka na DV-u i napravio loše spojeve na dalekovodu zbog velike struje kvara.