Uoči objave javnog natječaja, Grad Zadar objavio je poziv na prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima zainteresiranima za predmet nabave - rekonstrukciju dijela ulice Put Stanova.

Početak radova predviđen je na jesen, a prema planu javne nabave troškovi obnove iznosit će 5.5 milijuna kuna. Zbog savjetovanja na uvid je postavljen projekt kojeg je za Grad izradio zadarski GIN Company.

Put Stanova rekonstruirat će se u dužini od 500 metara, od raskrižja s Ulicom Domovinskog rata do kraja ulice, tj. do spoja s Ulicom Kraljice Mira, odnosno Dubrovačkom ulicom. Rekonstrukcija prometnice na navedenom potezu nužna je radi povećanja protoĉnosti prometa koja je znatno manja od potrebne i radi osiguranja veće sigurnosti prometa vozila i pješaka. Na većem dijelu ove gradske ceste postoji samo kolnik širine 6 metara, ali će se njenom rekonstrukcijom izgraditi nogostup što će znatno poboljšati postojeće prometno stanje kao i sigurnost pješaka koji su do sada bili ugroženi, naglasili su projektanti. Odabrani poprečni profil je ukupne širine 8,50 metara, a sastoji se od kolnika širine 5,50 metara (dva prometna traka širine 2,75 metara) i obostranih nogostupa širine 1,50 metara.

Zajedno sa rekonstrukcijom prometnice poboljšat će se postojeća infrastruktura u tom dijelu ulice. Tako će se rekonstruirati postojeći vodovod, na dijelu ulice izgradit će se i mješoviti kanalizacijski kolektor. Postavit će se i nova javna rasvjeta duljine 600 m, izmjestiti dio niskonaponske mreže te postaviti nova DTK kanalizacija.

U području se mogu očekivati arheološki nalazi stoga je investitor prilikom izvođenja radova iskopa, koji uključuju obnovu kolnika, izvedbu nogostupa, kao i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih instalacija, dužan osigurati stalan arheološki nadzor.