Završeni su radovi asfaltiranja operativne obale u luci Biograd koja je pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar. Radove vrijedne 102.871 kuna (bez PDV-a) izveo je Sarađen. 

- Navedeni radovi su od iznimne važnosti za luku Biograd pošto se taj dio operativne obale koristi i za pristan ribarskih brodova. Ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjima u luke te poboljšanju sigurnosti korištenja obale, koja je na raspolaganju i drugim gospodarskim subjektima, objavljeno je na stranicama ŽLU-a.