Među 50 projekata odobrenih za sufinanciranje iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska nalaze se i četiri projekta u kojima Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA ima ulogu nositelja ili partnera, te još četiri projekta u čijoj pripremi je također sudjelovala ZADRA NOVA. 

Na 5. sjednici Odbora za praćenje, koja je održana 19. i 20. srpnja, u Veneciji uvjetno je odobreno 50 „Standard" projekata prijavljenih u okviru 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga. ZADRA NOVA vodeći je partner u projektu PEPSEA - Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution. Cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije. Projekt je nastavak ranijeg projekta HAZADR, te će se nabaviti oprema za nadzor, među kojom su i dronovi kojima će se nadzirati zadarski akvatorij u skladu s najnovijim tehnologijama. Oprema će biti na raspolaganju Operativnom centru Zadarske županije za provedbu plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji. Kroz projekt, ukupne vrijednosti 2,9 milijuna eura, među ostalim će se organizirati i edukacije.

ZADRA NOVA će uz to biti partner na projektima: 

• MADE IN - LAND: MAnagement and Development of INLANDs - Cilj projekta je razviti interregionalnu strategiju za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj područja u unutrašnjosti s ciljem promocije prirodne i kulturne baštine. Gastronomski će se valorizirati desetak tradicionalnih namirnica iz zadarskog kraja (nematerijalna kulturna baština). Nositelj projekta je Regija Marche iz Italije, dok je ukupna vrijednost projekta 2,2 milijuna eura.

• ADRIREEFS - Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy - Cilj projekta je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti. Nositelj projekta je Grad Ravenna, a ukupna vrijednost projekta je 2,8 milijuna eura. 

• ARCA ADRIATICA - Protection, promotion and touristic valorisation of Adriatic maritime heritage - Projekt je usmjeren na razvoj zajedničke turističke ponude temeljene na principima socijalne i ekonomske održivosti koji istovremeno valoriziraju, čuvaju i štite bogatu pomorsku baštinu. Pilot aktivnost u Zadarskoj županiji je izgradnja replike starohrvatskog broda CONDURA CROATICA, koji bi bio izložen kao primjer starohrvatske brodogradnje. Ukupna vrijednost projekta je 3,1 milijun eura, a vodeći partner je Primorsko-goranska županija.